مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
اجاره سالن ورزشی 1399/05/16 رجوع به آگهی
اجاره سالن ورزشی 1399/05/09 رجوع به آگهی
فروش یک دستگاه خودرو سواری پژو پارس دوگانه CNG به شماره پلاک 43-168 س 11 مدل 1392 به رنگ سفید روغنی 1398/09/20 رجوع به آگهی
اجاره سالن ورزشی 1398/06/27 رجوع به آگهی
اجاره سالن ورزشی 1398/06/20 رجوع به آگهی
فروش چهار قطعه زمین صنعتی واقع در منطقه صنعتی به مساحت های مساحت 511 مترمربع - مساحت 427مترمربع- مسا... 1398/05/27 رجوع به آگهی
فروش چهار قطعه زمین صنعتی واقع در منطقه صنعتی- به مساحت های 511 مترمربع،427مترمربع، 387 مترمربع و... 1398/05/20 رجوع به آگهی
فروش هشت قطعه زمین صنعتی 1398/03/28 رجوع به آگهی
فروش هشت قطعه زمین صنعتی 1398/03/21 رجوع به آگهی
واگذاری تابلوهای تبلیغاتی سطح شهر 1398/02/28 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 5