مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده 10 قطعه زمین مسکونی ،15 باب مغازه ،1باب آپارتمان و1 قطعه زمین تجاری 1401/01/25 1401/02/03
مزایده فروش 10 قطعه زمین مسکونی ،15 باب مغازه ،1باب آپارتمان و1 قطعه زمین تجاری واقع در محدوده شهر 1401/01/21 1401/02/03
مزایده فروش ۱۰ قطعه زمین مسکونی، ۱۵ باب مغازه، ۱ باب آپارتمان و ۱ قطعه زمین تجاری 1400/12/10 1400/12/21
مزایده فروش املاک - ۱۰ قطعه زمین مسکونی، ۱۵ باب مغازه، ۱ باب آپارتمان و ۱ قطعه زمین تجاری 1400/12/05 1400/12/21
مزایده اجاره باغات 1400/11/30 1400/12/09
مزایده واگذاری به صورت اجاره باغات شهرداری 1400/11/24 1400/12/09
مزایده اجاره باغات 1400/10/22 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری به صورت اجاره باغات شهرداری و غرفه های سوپرمارکت و فست فود (غذاخوری) 1400/10/22 1400/11/13
مزایده واگذاری به صورت اجاره باغات شهرداری و غرفه های سوپرمارکت و فست فود (غذا خوری ) 1400/10/15 1400/11/13
مزایده واگذاری به صورت اجاره باغات و غرفه های سوپرمارکت و فست فود (غذا خوری ) 1400/10/08 1400/10/25
مزایده واگذاری به صورت اجاره باغات و غرفه های سوپرمارکت و فست فود (غذا خوری ) 1400/08/29 1400/09/10
مزایده واگذاری به صورت اجاره باغات و غرفه های سوپرمارکت و فست فود (غذا خوری ) 1400/08/22 1400/09/10
مزایده فروش املاک 1400/03/20 1400/03/27
مزایده فروش املاک 1400/03/09 1400/03/27
مزایده فروش املاک 6 قطعه زمین، 33 باب مغازه 1400/02/18 رجوع به آگهی
مزایده فروش املاک شهردای شامل 6 قطعه زمین ، 33 باب مغازه 1400/02/08 رجوع به آگهی
مزایده اجاره خطوط شهری و روستایی 1400/02/04 1400/02/15
مزایده واگذاری حق بهره برداری از پارکهای حاشیه ای 1400/02/04 1400/02/13
مزایده اجاره خطوط شهری و روستایی 1400/01/29 1400/02/15
مزایده واگذاری حق بهره برداری از پارکهای حاشیه ای در سطح شهر (طرح پارکبانی در سطح شهر با استفاده از تکنولوژی نوین) 1400/01/26 1400/02/13
صفحه 1 از 17