کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8031617 مزایده فروش تعداد 100 عدد باطری فرسوده استان تهران 1403/03/07 1403/03/12
7641437 مزایده فروش یکدستگاه خودروی سواری پژو 405 مدل 1385 استان قم 1402/11/17 رجوع به آگهی
7629770 مزایده فروش یکدستگاه خودروی سواری پژو 405 استان قم 1402/11/15 رجوع به آگهی
6744215 مزایده زمین با کاربری اداری تجاری مسکونی به مساحت عرصه 1577/76 مترمربع پلاک ثبتی 4468و 4476 استان تهران 1402/04/10 رجوع به آگهی
6740919 مزایده فروش دو باب ملک خود با کاربری فرهنگی تجاری و مسکونی استان تهران 1402/04/10 رجوع به آگهی
6660893 مزایده سمند خاکستری متالیک به شماره پلاک 22-583ل63 -سمند سفید روغنی به شماره پلاک 22-673ل67 -پژو نقره ای متالیک به شماره پلاک 33-591ی21 و... استان تهران 1402/03/24 رجوع به آگهی
6658038 مزایده فروش5 خودرو سواری شامل :سمند- پژو- پژو پارس استان تهران 1402/03/24 1402/03/30
6652233 مزایده فروش5 خودرو سواری شامل :سمند- پژو- پژو پارس استان تهران 1402/03/23 1402/03/30
6554041 مزایده تعداد 5 دستگاه خودرو : سمند LX سفید روغنی - پژو GLXI نقره ای متالیک - سمند X7 نقره ای متالیک -پژو پارس XU5 سفید روغنی -سمند LX خاکستری متالیک استان تهران 1402/02/27 1402/03/01
6550888 مزایده سمند سفید روغنی مدل 1389- پژو نقره ای متالیک مدل 1387 استان تهران 1402/02/25 رجوع به آگهی
6548607 مزایده تعداد 5 دستگاه خودرو : سمند LX سفید روغنی - پژو GLXI نقره ای متالیک - سمند X7 نقره ای متالیک و.. استان تهران 1402/02/25 1402/03/01
6523352 مزایده فروش تعداد 5 دستگاه خودرو استان تهران 1402/02/18 1402/02/20
6523184 مزایده 5 دستگاه خودرو : سمند LX سفید روغنی مدل 1389 - پژو GLXI نقره ای متالیک مدل 1387 و.. استان تهران 1402/02/18 1402/02/20
6520642 مزایده فروش 5 دستگاه وسیله نقلیه سواری استان تهران 1402/02/17 1402/02/20
6256738 مزایده فروش باب ملک با کاربری مسکونی و تجاری استان تهران 1401/11/18 رجوع به آگهی
6250273 مزایده فروش ساختمان / نوع کاربری : مسکونی - مغازه / نوع کاربری : تجاری استان تهران 1401/11/17 رجوع به آگهی
6245940 مزایده فروش دو باب ملک با کاربری مسکونی و تجاری استان تهران 1401/11/16 رجوع به آگهی
5993674 مزایده فروش یک قطعه زمین محصور فاقد مستحدثات با کاربری تجاری ، اداری و خدماتی استان تهران 1401/09/08 1401/09/27
5992922 مزایده زمین تجاری مسکونی استان تهران 1401/09/07 رجوع به آگهی
5990206 مزایده یک قطعه زمین محصور فاقد مستحدثات با کاربری تجاری ، اداری و خدماتی استان تهران 1401/09/07 1401/09/27
صفحه 1 از 4