مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش 16 راس گاو و گاومیش به مقدار تقریبی و تن 1399/06/20 رجوع به آگهی
فروش آهن آلات ضایعاتی 1399/04/30 رجوع به آگهی
اجاره 53.6 هکتار اراضی کشاورزی در قالب 6 مزرعه 1399/04/30 رجوع به آگهی
اجاره 50.3 هکتار اراضی کشاورزی 1399/04/30 رجوع به آگهی
واگذاری (اجاره) 53/6 هکتار از اراضی 1399/04/24 رجوع به آگهی
واگذاری (اجاره) 48/5 هکتار از اراضی 1399/04/10 رجوع به آگهی
واگذاری اجاره 70/1 هکتار از اراضی باغ گیاه شناسی در قالب 10 مزرعه 1399/04/10 1399/04/21
واگذاری (اجاره) 22/8 هکتار از اراضی در قالب 1 مزرعه 1399/04/10 رجوع به آگهی
واگذاری (اجاره) 53/6 هکتار از اراضی در قالب 6 مزرعه 1399/04/10 رجوع به آگهی
واگذاری (اجاره) 50/5 هکتار از اراضی 1399/04/10 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 2