مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده بهره برداری بازار روز 1401/02/29 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری غرفه جدیدالاحداث عرضه میوه و تره بار 1401/02/28 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری اداره امور بازار روز 1400/12/03 رجوع به آگهی
مزایده فروش زمین مسکونی 1400/12/02 رجوع به آگهی
مزایده فروش 3 قطعه ملک 1400/11/27 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری بهره برداری از بازار روز 1400/11/14 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری بهره برداری از بازار روز (جمعه بازار) 1400/11/07 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری استیجاری غرفه 1400/10/28 رجوع به آگهی
مزایده اجاره غرفه شمار 5 جدید الاحداث میدان میوه و تره بار 1400/10/28 رجوع به آگهی
مزایده فروش زمین تجاری - زمین مسکونی 1400/10/20 رجوع به آگهی
مزایده فروش چهار قطعه ملک خود - زمین با کاربریهای مسکونی و تجاری 1400/10/20 رجوع به آگهی
مزایده فروش چهار قطعه ملک 1400/10/13 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری مکانهای مناسب جهت تعداد حدود 23 عدد تابلو تبلیغاتی فلزی (بیلبورد) و 60 عدد تابلو پرتابل آویز 1400/10/01 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری ۲۳عدد بیلبورد و ۶۰ عدد تابلو 1400/09/29 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری استیجاری دو غرفه جدید الاحداث میدان میوه و تره بار 1400/09/16 رجوع به آگهی
مزایده اجاره تعداد ۲ غرفه جدید الاحداث عرضه میوه و تره بار 1400/09/16 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری اجرای عملیات ساماندهی خاک و نخاله ساختمانی سطح شهر و تفکیک زباله از مبدا به بخش خصوصی 1400/08/17 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری اجرای عملیات ساماندهی خاک و نخاله ساختمانی سطح شهر و تفکیک زباله از مبدا 1400/08/11 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری خدمات (حمل، غسل، لوازم مصرفی و نگهداری میت در سردخانه و ...) 1400/08/04 رجوع به آگهی
مزایده اجاره غرفه های میدان میوه و تره بار و پایانه مسافربری 1400/08/04 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 11