کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8151432 مزایده واگذاری حق امتیاز بهره برداری و جمع آوری پسماندهای خشک استان خراسان رضوی 1403/04/07 رجوع به آگهی
8151428 مزایده واگذاری حق امتیاز بهره برداری و جمع آوری پسماندهای خشک استان خراسان رضوی 1403/04/07 رجوع به آگهی
8129658 مزایده واگذاری مکانهای مناسب جهت اکران تبلیغات محیطی استان خراسان رضوی 1403/04/02 1403/04/06
8116165 مزایده واگذاری مکانهای مناسب جهت تعداد حدودا 45 عدد استرابورد، 15 عدد لایت باکس و 8 عدد لمپوست بنر جهت اکران تبلیغات محیطی استان خراسان رضوی 1403/03/29 رجوع به آگهی
8115591 مزایده واگذاری اجاره مکان های مناسب جهت تعداد حدودا 45 عدد استرابورد 15 عدد لایت باکس و 8 عدد لمپوست بنر جهت اکران تبلیغات محیطی شامل آگهی های تجاری خدماتی، فرهنگی وهنری استان خراسان رضوی 1403/03/29 رجوع به آگهی
8047686 مزایده واگذاری یک دستگاه ون فوتون مدل 1401 استان خراسان رضوی 1403/03/10 1403/03/16
8022576 مزایده واگذاری یک باب مغازه تجاری به صورت اجاره واقع در خیابان شهدا به مدت یکسال استان خراسان رضوی 1403/03/06 1403/03/09
8004798 مزایده اجاره یک واحد تجاری استان خراسان رضوی 1403/02/31 رجوع به آگهی
8004795 مزایده واگذاری یک واحد تجاری استان خراسان رضوی 1403/02/31 رجوع به آگهی
7896804 مزایده واگذاری حق امتیاز بهره برداری و جمع آوری پسماندهای خشک استان خراسان رضوی 1403/02/09 رجوع به آگهی
7869314 مزایده واگذاری حق امتیاز بهره برداری و جمع آوری پسماندهای خشک استان خراسان رضوی 1403/02/02 رجوع به آگهی
7836775 مزایده واگذاری مدیریت اجرای طرح کارت پارک هوشمند ویژه پارکینگهای حاشیه ای و غیر حاشیه ای استان خراسان رضوی 1403/01/27 رجوع به آگهی
7836769 مزایده واگذاری مدیریت و بهره برداری کشتارگاه دام استان خراسان رضوی 1403/01/27 رجوع به آگهی
7810715 مزایده واگذاری مدیریت اجرای طرح کارت پارک هوشمند ویژه پارکینگهای حاشیه ای و غیر حاشیه ای استان خراسان رضوی 1403/01/18 رجوع به آگهی
7810285 مزایده واگذاری مدیریت و بهره برداری کشتارگاه دام استان خراسان رضوی 1403/01/18 رجوع به آگهی
7751715 مزایده واگذاری اداره امور بازار روز جمعه بازار به بخش خصوصی به مدت یکسال استان خراسان رضوی 1402/12/15 رجوع به آگهی
7751712 مزایده تجدید مزایده واگذاری مدیریت و بهره برداری کشتارگاه دام استان خراسان رضوی 1402/12/15 رجوع به آگهی
7742509 مزایده مدیریت و بهره برداری کشتارگاه دام استان خراسان رضوی 1402/12/13 رجوع به آگهی
7708803 مزایده واگذاری مدیریت اجرای طرح کارت پارک هوشمند ویژه پارکینگهای حاشیه ای و غیر حاشیه ای استان خراسان رضوی 1402/12/07 رجوع به آگهی
7693807 مزایده واگذاری اجرای عملیات ساماندهی حمل خاک و نخاله ساختمانی سطح شهر استان خراسان رضوی 1402/12/01 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 16