مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری فضای خالی مدرسه 1398/10/09 رجوع به آگهی
موقوفه باغ 1398/10/09 رجوع به آگهی
مجتمع ورزشی 1398/09/10 رجوع به آگهی
واگذاری فضاهای تحت مدیریت خود به صورت اجاره 1398/08/26 1398/09/04
واگذاری فضاهای تحت مدیریت خود 1398/08/26 1398/09/04
فروش سیب اردوگاه 1398/07/06 رجوع به آگهی
فروش سیب اردوگاه 1398/07/04 1398/07/15
انباری ساختمان 1398/06/27 رجوع به آگهی
اجاره رستوران 1398/06/24 رجوع به آگهی
واگذاری فضاهای تحت مدیریت 1398/06/23 1398/07/02
صفحه 1 از 2