مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری اماکن قابل واگذاری 1399/10/27 رجوع به آگهی
اجاره اماکن قابل واگذاری 1399/10/21 1399/10/30
اجاره اماکن مازاد قابل واگذاری اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان 1399/10/20 رجوع به آگهی
واگذاری اماکن قابل واگذاری خود به اشخاص حقیقی و حقوقی دارای شرایط و مجوزهای مربوطه با حفظ کاربری به... 1399/09/26 رجوع به آگهی
واگذاری اماکن قابل واگذاری خود به اشخاص حقیقی و حقوقی دارای شرایط و مجوزهای مربوطه با حفظ کاربری به... 1399/09/20 رجوع به آگهی
اجاره اماکن قابل واگذاری اداره کل آموزش فنی و حرفه ای 1399/09/19 رجوع به آگهی
فروش پراید 1399/05/15 رجوع به آگهی
مزدا 2000 - نیسان 1398/12/04 رجوع به آگهی
وسایط نقلیه - ایران68-951 الف 11 - ایران 68-657 الف 11 1398/11/15 رجوع به آگهی
فروش وسایط نقلیه 1398/11/15 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 3