کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7888452 مزایده واگذاری نگهداری بهره برداری از پارکینگ استان سمنان 1403/02/06 1403/02/22
7877793 مزایده اجاره واگذاری، نگهداری و بهره برداری از پارکینگ پایانه بار استان سمنان 1403/02/04 رجوع به آگهی
7875842 مزایده واگذاری نگهداری و بهره برداری از پارکینگ استان سمنان 1403/02/03 1403/01/27
7793548 مزایده واگذاری نگهداری و بهره برداری از پارکینگ استان سمنان 1403/01/05 1403/01/27
7787766 مزایده واگذاری ،نگهداری وبهره برداری از پارکینگ پایانه بار و مجتمع خدماتی و رفاهی بصورت اجاره استان سمنان 1402/12/27 رجوع به آگهی
7678932 مزایده واگذاری بازسازی،تعمیر،نگهداری وبهره برداری ساختمان رستوران مجتمع خدماتی رفاهی استان سمنان 1402/11/29 رجوع به آگهی
7675209 مزایده واگذاری انعقاد قرارداد واگذاری اجاره بدون اخذ سرقفلی ساختمان رستوران استان سمنان 1402/11/28 1402/12/05
7486081 مزایده واگذاری بازسازی،تعمیر،نگهداری وبهره برداریساختمان رستوران مجتمع خدماتی رفاهی وتیرپارک استان سمنان 1402/10/10 رجوع به آگهی
7484383 مزایده انعقاد قرارداد واگذاری اجاره بدون اخذ سرقفلی ساختمان رستوران مجتمع خدماتی - رفاهی (تیر پارک) استان سمنان 1402/10/09 1402/10/14
7272626 مزایده واگذاری رستوران استان سمنان 1402/08/15 1402/08/30
7259420 مزایده انعقاد قرارداد واگذاری اجاره بدون اخذ سرقفلی ساختمان رستوران مجتمع خدماتی - رفاهی استان سمنان 1402/08/10 رجوع به آگهی
7252739 مزایده اجاره ساختمان رستوران مجتمع خدماتی - رفاهی استان سمنان 1402/08/09 رجوع به آگهی
7194983 مزایده واگذاری نگهداری و بهره برداری از مجموعه مساجد (نمازخانه ها) و... بین راهی استان سمنان 1402/07/23 رجوع به آگهی
7194108 مزایده واگذاری، نگهداری و بهره برداری از نمازخانه چاشتخوران استان سمنان 1402/07/23 رجوع به آگهی
7194102 مزایده واگذاری، نگهداری و بهره برداری از نمازخانه استان سمنان 1402/07/23 رجوع به آگهی
6918740 مزایده واگذاری، نگهداری و بهره برداری از نمازخانه استان سمنان 1402/05/26 رجوع به آگهی
6918732 مزایده اجاره نگهداری و بهره برداری از نمازخانه مسجد و غرفه تجاری و سرویس های بهداشتی بین راهی استان سمنان 1402/05/26 رجوع به آگهی
6914895 مزایده واگذاری نگهداری و بهره برداری از مجموعه مساجد - غرف و سرویس های بهداشتی استان سمنان 1402/05/25 1402/06/01
6309273 مزایده واگذاری،نگهداری و بهره برداری از پارکینگ پایه بار و مجتمع خدماتی و رفاهی استان سمنان 1401/12/01 رجوع به آگهی
6309143 مزایده واگذاری نگهداری و بهره برداری از پارکینگ و مجتمع خدماتی رفاهی استان سمنان 1401/12/01 1401/12/01
صفحه 1 از 4