کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8164293 مزایده مجتمع ساختمانی استان البرز 1403/04/10 1403/04/18
8164270 مزایده فروس ملک تجاری استان مرکزی 1403/04/10 1403/04/18
8164269 مزایده سراسری نوبت سوم اموال غیر منقول:محل کارخانه و ماشین آلات استان مازندران 1403/04/10 1403/04/18
8164266 مزایده کارگاه صنعتی استان یزد 1403/04/10 1403/04/18
8163604 مزایده سوله صنعتی استان آذربایجان شرقی 1403/04/10 1403/04/18
8163586 مزایده سراسری نوبت سوم اموال غیر منقول استان تهران 1403/04/10 1403/04/18
8163570 مزایده یک باب خانه ویلایی استان قم 1403/04/10 1403/04/18
8163568 مزایده ساختمان تجاری مسکونی استان مازندران 1403/04/10 1403/04/18
8163559 مزایده ساختمان تجاری استان هرمزگان 1403/04/10 1403/04/18
8163550 مزایده ساختمان اداری استان تهران 1403/04/10 1403/04/18
8029445 مزایده فروش ملک کاربری مال : صنعتی مساحت عرصه مال : حدود 11759 مترمربع / مساحت اعیان مال : حدود 2917 مترمربع استان اردبیل 1403/03/07 1403/03/21
8029435 مزایده فروش ملک کاربری مال : صنعتی مساحت عرصه مال : حدود 71350 مترمربع / مساحت اعیان مال : حدود 20375 مترمربع استان تهران 1403/03/07 1403/03/21
8029428 مزایده فروش ملک کاربری مال : صنعتی مساحت عرصه مال : حدود 50000مترمربع مساحت عیان مال : حدود5328مترمربع استان چهارمحال و بختیاری 1403/03/07 1403/03/21
8029418 مزایده فروش ملک کاربری مال : صنعتی استان سمنان 1403/03/07 1403/03/21
8029405 مزایده فروش ملک کاربری مال : صنعتی استان مازندران 1403/03/07 1403/03/21
8029389 مزایده ساختمان تالار پذیرایی به مساحت حدود 1200 متر مربع استان مرکزی 1403/03/07 1403/03/21
8029382 مزایده فروش ملک کاربری مال : صنعتی ( عبارتست از ششدانگ عرصه و اعیان محل سابق کارخانه مشتمل بر 3 سوله صنعتی مجموعاً به مساحت حدود 2968متر مربع – ساختمان اداری، فنی ، غذاخوری، کارگری، سرویس بهداشتی و آش... استان مرکزی 1403/03/07 1403/03/21
8029373 مزایده فروش ملک کاربری مال : صنعتی استان هرمزگان 1403/03/07 1403/03/21
8028691 مزایده نوبت دوم مزایده سراسری اموال غیر منقول یک واحد آپارتمان مسکونی واقع در (طبقه هشتم طبق پروانه - طبقه نهم قراردادی) برج رولکس دارای دو واحد پارکینگ و یک باب انباری استان تهران 1403/03/07 1403/03/21
8028687 مزایده نوبت دوم مزایده سراسری اموال غیر منقول : واحد تجاری کاربری مال : تجاری یک واحد تجاری (واقع در طبقه همکف از ضلع جنوبی و طبقه منفی پنج طبق پروانه) برج رولکس دارای 5 واحد پارکینگ و یک باب انباری استان تهران 1403/03/07 1403/03/21
صفحه 1 از 14