مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش تعدادی قطعه زمین با کاربری مسکونی 1399/05/29 رجوع به آگهی
واگذاری آپارتمان مسکونی نوساز با کاربری مسکونی 1399/03/17 رجوع به آگهی
فروش آپارتمان با کاربری مسکونی 1399/03/10 رجوع به آگهی
واگذاری آپارتمان مسکونی نوساز 1399/03/10 رجوع به آگهی
اجاره مجموعه فرهنگی ورزشی چندمنظوره 1398/12/03 رجوع به آگهی
فراخوان عمومی اجاره مجموعه فرهنگی ورزشی چند منظوره 1398/11/30 رجوع به آگهی
اجاره مجموعه فرهنگی ورزشی چندمنظوره محله 1398/11/30 رجوع به آگهی
آپارتمان مسکونی -پلاک ثبتی 4/81299/101237 - عرصه 420 - اعیان 129.61 - 1398/10/11 رجوع به آگهی
فروش آپارتمان مسکونی نوسازـ عرصه کل ملک 420 مترمربع ـ مساحت اعیان 129.61 مترمربع دارای یک پارکینگ و... 1398/10/11 1398/10/22
واگذاری یک قطعه زمین با کاربری خدماتی رفاهی 1398/04/11 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 4