مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده واحد تجاری / نوع کاربری : تجاری / مساحت عرصه : 54.87 - واحد تجاری / نوع کاربری : تجاری / مساحت عرصه : 59.83- زمین / نوع کاربری : اداری تجاری مسکونی / مساحت عرصه : 3985.54 و... 1401/03/02 رجوع به آگهی
مزایده فروش زمین / نوع کاربری : تجاری 1401/01/16 رجوع به آگهی
مزایده فروزش زمین ـ فروش املاک مشروحه (نوع کاربری: ویلایی ـ مختلط) 1400/12/08 1400/12/17
مزایده زمین کاربری مختلط شهری- زمین کاربری مسکونی 1400/12/05 1400/12/17
مزایده فروزش زمین ـ فروش املاک مشروحه (نوع کاربری: ویلایی ـ مختلط) 1400/12/05 1400/12/17
مزایده املاک مشروحه در کاربری های مسکونی، تجاری 1400/12/05 1400/12/15
مزایده زمین کاربری تجاری 1400/12/03 1400/12/15
مزایده میلگرد 1400/12/03 رجوع به آگهی
مزایده املاک مشروحه ذیل - مساحت 309/11 - کاربری مسکونی - مساحت 72/49 - کاربری تجاری - خدماتی و... 1400/11/13 رجوع به آگهی
مزایده فروش املاک کاربریهای مسکونی، تجاری، خدماتی 1400/11/12 1400/11/24
مزایده زمین با کاربری تجاری - زمین با کاربری مسکونی 1400/11/12 رجوع به آگهی
مزایده - زمین - کاربری تجاری - مساحت عرصه 32 و... 1400/10/21 رجوع به آگهی
مزایده فروش زمین - با کاربری تجاری به مساحت 45 متر مربع - با کاربری تجاری به مساحت 38.25 متر مربع - با کاربری مسکونی به مساحت 309.11 متر مربع - و ... شرح کامل در اصل آگهی 1400/10/14 رجوع به آگهی
مزایده زمین با کاربری مسکونی 1400/10/06 رجوع به آگهی
مزایده فروش املاک مشروحه در کاربریهای مسکونی با شرایط نقد و نقد و اسقاط 1400/10/06 رجوع به آگهی
مزایده فروش 62 مورد زمین تجاری 1400/09/25 رجوع به آگهی
مزایده زمین با کاربری خدماتی - زمین با کاربری تجاری - زمین با کاربری مسکونی 1400/08/30 رجوع به آگهی
مزایده فروش زمین 1400/08/25 رجوع به آگهی
مزایده فروش زمین 1400/08/22 رجوع به آگهی
مزایده زمین تجاری با عرصه 45-زمین تجاری با عرصه 38.25-زمین تجای با عرصه 105.72 و زمین مسکونی 1400/08/20 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 10