مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش زمین با کاربری مسکونی 1399/06/31 رجوع به آگهی
فروش زمین با کاربرهای تجاری و آموزشی با شرایط نقد و نقد و اقساط 1399/06/25 1399/07/08
فروش تعدادی زمین تجاری - آموزشی 1399/06/24 رجوع به آگهی
فروش املاک با کاربری های تجاری و آموزشی 1399/06/24 1399/07/08
فروش املاک ذیل با کاربری های تجاری ، مغازه آماده و آموزشی 1399/05/29 1399/06/11
فروش املاک با کاربری های تجاری ، مغازه آماده و آموزشی 1399/05/22 1399/06/11
فروش املاک با کاربری های تجاری ، مغازه آماده و آموزشی 1399/05/21 1399/06/11
- زمین - کاربری آموزشی - مساحت عرصه ۱۲۶۹.۳- - ساختمان تجاری - مساحت اعیان ۳۰.۰۹-۱۹.۱۳- زمین تجاری و... 1399/05/20 رجوع به آگهی
فروش املاک ذیل با کاربری های تجاری و آموزشی 1399/04/05 1399/04/17
فروش املاک ذیل با کاربری های تجاری و آموزشی 1399/04/05 1399/04/17
صفحه 1 از 15