مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده غرفه های بازارچه 1399/03/03 1399/03/08
واگذاری کانکس به صورت اجاره 1398/11/26 1398/11/30
اجاره کانکس 1398/11/26 1398/11/30
واگذاری کانکس 1398/10/14 رجوع به آگهی
مزایده مغازه زیرزمین 1398/10/14 رجوع به آگهی
واگذاری مغازه به صورت اجاره 1398/10/14 1398/10/14
کانکس 1398/10/14 رجوع به آگهی
مزایده کیوسک پارک 1398/10/14 1398/10/14
مزایده مغازه های شماره 2 - 4 - 5 - 6 بازارچه 1398/08/13 رجوع به آگهی
اجاره غرفه مسافر 1398/08/04 1398/08/11
صفحه 1 از 2