کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7465366 مزایده ادامه عملیات بازسازی ، تجهیز و بهره برداری از هتل 5 ستاره - مساحت کل عرصه حدود 105000 مترمربع مساحت زیربنای کل اعیان 18600 مترمربع استان فارس 1402/10/03 رجوع به آگهی
6238243 مزایده واگذاری به صورت اجاره یک باب فروشگاه استان تهران 1401/11/12 1401/11/20
6118244 مزایده واگذاری به صورت اجاره یک باب فروشگاه استان تهران 1401/10/17 1401/10/22
6074492 مزایده اجاره یک باب فروشگاه استان تهران 1401/10/03 1401/10/08
5844890 مزایده فروش 8 قطعه زمین واقع در مجتمع صنفی خدماتی و یک قطعه زمین استان تهران 1401/08/02 1401/08/02
5844236 مزایده 8 قطعه زمین استان تهران 1401/08/02 1401/08/02
5773191 مزایده فروش 11 قطعه زمین استان تهران 1401/07/18 1401/07/17
5765724 مزایده فروش 11 قطعه زمین استان تهران 1401/07/17 1401/07/17
5706693 مزایده قطعه زمینی به مساحت 493.10 متر مربع - طعه زمینی به مساحت 84.65 متر مربع و.. استان تهران 1401/06/28 1401/06/28
4788810 مزایده فروش 3 قطعه زمین استان تهران 1400/11/09 رجوع به آگهی
4720175 مزایده فروش 3 قطعه زمین استان تهران 1400/10/23 رجوع به آگهی
4681434 مزایده فروش 9 قطعه زمین 1- زمین به مساحت ۱۰۲۴ متر مربع 2- زمین به مساحت ۷۶/۷۲ مترمربع استان تهران 1400/10/11 رجوع به آگهی
4362551 مزایده فروش ۴ قطعه زمین استان تهران 1400/07/10 رجوع به آگهی
4360526 مزایده فروش ۴ قطعه زمین واقع در مجتمع صنفی استان تهران 1400/07/10 رجوع به آگهی
4301361 مزایده فروش 8 قطعه زمین استان تهران 1400/06/24 رجوع به آگهی
4296981 مزایده فروش 9 قطعه زمین استان تهران 1400/06/22 رجوع به آگهی
4269455 مزایده فروش یک قطعه زمین تجاری استان تهران 1400/06/16 رجوع به آگهی
4258694 مزایده فروش، حمل، نصب و راه اندازی دودستگاه چیلرهای اسکروی هواخنک مورد نیاز استان فارس، استان تهران 1400/06/13 رجوع به آگهی
4248833 مزایده فروش 17 قطعه زمین استان تهران 1400/06/09 رجوع به آگهی
4225041 مزایده ششدانگ یک قطعه زمین با کاربری تجاری به مساحت 2053/78 مترمربع استان تهران 1400/05/31 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 4