کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7825103 مزایده فروش خودرو پژو 405 GLX با مدل 1384 و تیپ 108i به رنگ بژ متالیک استان همدان 1403/01/21 1403/01/25
7815922 مزایده فروش خودرو پژو 405 GLX با مدل 1384 و تیپ 108i به رنگ بژ متالیک استان همدان 1403/01/19 1403/01/25
7785242 مزایده فروش دو دستگاه خودرو وانت دو کابین مزدا دو کابین استان همدان 1402/12/26 1403/01/08
7785071 مزایده فروش یک دستگاه خودرو مزدا دو کابین مدل 1388 قابل شماره گذاری استان همدان 1402/12/26 رجوع به آگهی
7782777 مزایده فروش دو دستگاه خودرو وانت دو کابین مزدا دو کابین استان همدان 1402/12/24 1403/01/08
7521576 مزایده فروش اراضی و املاک شامل: ساختمان مسکونی مساحت 1886 مترمربع - یک قطعه زمین کشاورزی مزروعی - مساحت 54996 مترمربع استان همدان 1402/10/18 1402/10/26
7226194 مزایده فروش اراضی و املاک شامل: ساختمان مسکونی مساحت 1886 مترمربع - یک قطعه زمین کشاورزی مزروعی - مساحت 54996 مترمربع استان همدان 1402/08/02 1402/08/10
7217802 مزایده فروش اراضی و املاک با کاربری مسکونی - کشاورزی استان همدان 1402/07/30 1402/08/10
6506205 مزایده اجاره 6 شش باب مغازه استان همدان 1402/02/13 رجوع به آگهی
6223229 مزایده ساختمان مسکونی - زمین کشاورزی - شش دانگ عرصه و اعیان سه دستگاه آپارتمان استان همدان، استان تهران 1401/11/09 1401/11/10
6198319 مزایده فروش اموال غیر منقول شامل ساختمان مسکونی - زمین کشاورزی - شش دانگ عرصه و اعیان سه دستگاه آپارتمان استان همدان، استان تهران 1401/11/04 1401/11/06
6153404 مزایده فروش اموال غیر منقول شامل ساختمان مسکونی - زمین کشاورزی - شش دانگ عرصه و اعیان سه دستگاه آپارتمان استان همدان، استان تهران 1401/10/27 1401/11/02
6147119 مزایده ساختمان با کاربری : مسکونی - زمین با کاربری : زراعی استان همدان 1401/10/25 رجوع به آگهی
6145891 مزایده فروش اموال غیر منقول شامل ساختمان مسکونی - زمین کشاورزی - شش دانگ عرصه و اعیان سه دستگاه آپارتمان استان همدان، استان تهران 1401/10/25 1401/11/02
5997720 مزایده شش دانگ عرصه و اعیان سه دستگاه آپارتمان مساحت هر واحد 240 مترمربع- مساحت کل سه واحد 720 مترمربع- کاربری مسکونی استان همدان، استان تهران 1401/09/09 1401/09/14
5981164 مزایده - شش دانگ عرصه و اعیان سه دستگاه آپارتمان مساحت هر واجد 240 مترمربع- مساحت کل سه واحد 720 مترمربع- کاربری مسکونی- استان همدان، استان تهران 1401/09/05 1401/09/14
5936863 مزایده فروش اموال غیر منقول استان همدان، استان تهران 1401/08/21 1401/08/21
5906840 مزایده فروش اموال غیر منقول استان همدان، استان تهران 1401/08/11 1401/08/18
5906327 مزایده شش دانگ عرصه و اعیان سه دستگاه آپارتمان - به مساحت هر واحد 240 متر مربع و مساحت کل سه واحد 720 متر مربع کاربری مسکونی استان همدان 1401/08/11 1401/08/19
5893873 مزایده شش دانگ عرصه و اعیان سه دستگاه آپارتمان استان همدان 1401/08/08 1401/08/19
صفحه 1 از 5