مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
اجاره کانکس ها و مغازه های شهرداری 1399/05/30 رجوع به آگهی
اجاره کانکس ها و مغازه ها 1399/05/23 رجوع به آگهی
اجاره کانکس ها و مغازه های شهرداری 1399/05/23 رجوع به آگهی
اجاره کانکس ها و مغازه ها 1399/05/05 رجوع به آگهی
اجاره کانکس ها و مغازه ها 1399/04/29 رجوع به آگهی
واگذاری زمین پارک به صورت استیجاری 1398/08/28 1398/09/10
واگذاری زمین پارک به صورت استیجاری 1398/08/21 1398/09/10
اجاره سالن چند منظوره ورزشی 1398/06/14 1398/06/23
اجاره سالن چند منظوره ورزشی 1398/06/05 1398/06/23
اجاره سالن چند منظوره ورزشی 1398/05/28 1398/06/23
صفحه 1 از 7