مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده فروش انواع سیم مسی اسقاط 1400/12/25 1401/01/18
مزایده انواع سیم مسی اسقاطی 1400/12/25 رجوع به آگهی
مزایده فروش انواع سیم مسی اسقاط 1400/12/24 1401/01/18
مزایده فروش میلگرد در انواع تیر سیمانی اسقاطی 1400/11/13 1400/11/16
مزایده انواع میلگرد اسقاط در انواع تیر بتونی اسقاطی 1400/11/12 1400/11/28
مزایده فروش میلگرد در انواع تیر سیمانی اسقاطی 1400/11/11 1400/11/16
مزایده انواع سیم مسی اسقاطی 1400/03/25 رجوع به آگهی
مزایده اتاق سیم مسی اسقاطی 1400/03/24 رجوع به آگهی
مزایده فروش انواع سیم مسی اسقاطی و فروش 5000 کیلوگرم انواع کابل خودنگهدار و آلومینیومی اسقاطی و فروش 3000 کیلوگرم انواع کابل مسی اسقاطی 1399/12/02 رجوع به آگهی
مزایده فروش اجناس اسقاط خود در 3 گروه انواع سیم مسی اسقاطی- انواع کابل خودنگهدار و آلومینیومی اسقاطی- انواع کابل مسی اسقاطی 1399/11/28 1399/11/30
مزایده فروش اجناس اسقاط خود در 3 گروه انواع سیم مسی اسقاطی- انواع کابل خودنگهدار و آلومینیومی اسقاطی- انواع کابل مسی اسقاطی 1399/11/27 1399/11/30
مزایده فروش اجناس اسقاط خود در ۶ گروه - انواع سیم مسی اسقاطی- انواع آهن آلات اسقاطی- انواع ترانس لاکپشتی اسقاطی (مسی و آلومینیوم)- انواع کابل خودنگهدار و آلومینیومی اسقاطی- انواع کابل مسی اسقاطی- لواز... 1399/11/02 رجوع به آگهی
مزایده 5000 کیلوگرم انواع سیم مسی اسقاطی - 40000 کیلوگرم انواع آهن آلات اسقاطی - 7000 کیلوگرم انواع ترانس لاکپشتی اسقاطی - 3000 کیلوگرم انواع کابل خودنگهدار و آلومینیومی اسقاطی - 1400 کیلوگرم انواع کا... 1399/11/01 رجوع به آگهی
مزایده فروش اجناس اسقاط خود در ۶ گروه - انواع سیم مسی اسقاطی- انواع آهن آلات اسقاطی- انواع ترانس لاکپشتی اسقاطی (مسی و آلومینیوم)- انواع کابل خودنگهدار و آلومینیومی اسقاطی- انواع کابل مسی اسقاطی- لواز... 1399/11/01 رجوع به آگهی
مزایده فروش ضایعات آهنی و غیرآهنی 1399/09/19 1399/10/02
مزایده فروش ضایعات آهنی و غیرآهنی 1399/09/18 1399/10/02
مزایده فروش ضایعات آهنی و غیرآهنی 1399/08/07 1399/08/14
مزایده 18000 کیلوگرم انواع میلگرد در انواع تیر سیمانی اسقاطی-10000 کیلوگرم انواع سیم مسی اسقاطی و.... 1399/08/06 رجوع به آگهی
مزایده فروش اجناس اسقاط خود در ۵ گروه 1399/08/06 1399/08/10
مزایده فروش اجناس اسقاط خود در ۵ گروه 1399/08/05 1399/08/10
صفحه 1 از 7