کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7801684 مزایده is planning to allocate a part of its Ammonia product in spot form to interested reputabl.companies active in Ammonia market استان خراسان رضوی 1403/01/14 رجوع به آگهی
7758933 مزایده اجاره انبار و عملیات تخلیه و بارگیری در کانتینر یا کشتی و ترخیص محصولات صادراتی استان خراسان رضوی 1402/12/16 رجوع به آگهی
7757680 مزایده a part of its Prilled Urea product استان خراسان رضوی 1402/12/16 رجوع به آگهی
7748276 مزایده اجاره انبار و عملیات تخلیه، انبارداری و بارگیری در کانتینر یا کشتی و ترخیص محصولات صادراتی استان خراسان رضوی 1402/12/14 رجوع به آگهی
7299818 مزایده 13 عنوان شامل : ضایعات آهن (شامل آهن الات کربن ، استیل و گالوانیزه و براده آهن) -ضایعات آلومینیوم با پوشش کاغذی و.. استان خراسان رضوی 1402/08/22 رجوع به آگهی
7293642 مزایده فروش اقلام مازاد بر نیاز و ضایعاتی استان خراسان رضوی 1402/08/21 رجوع به آگهی
6692462 مزایده Uncoated Prilled Urea product استان خراسان رضوی 1402/03/30 رجوع به آگهی
6502824 مزایده Uncoated Prilled Urea product استان خراسان رضوی، استان تهران 1402/02/12 رجوع به آگهی
6447164 مزایده Prilled Urea product استان خراسان رضوی، استان تهران 1402/01/26 رجوع به آگهی
6404481 مزایده Crystal Melamine product استان خراسان جنوبی 1402/01/07 رجوع به آگهی
6369109 مزایده allocate a part of its Uncoated Prilled Urea product in spot form to interested reputabl.companies active in Urea market استان خراسان جنوبی 1401/12/15 رجوع به آگهی
6317335 مزایده Prilled Urea in Bags استان خراسان رضوی 1401/12/02 رجوع به آگهی
6232195 مزایده sell Granular Urea product in spot form to interested reputabl استان خراسان رضوی 1401/11/10 رجوع به آگهی
6141474 مزایده planning to sell Granular Urea product in spot form to interested reputabl استان تهران 1401/10/22 رجوع به آگهی
6141392 مزایده Prilled Urea In Bags استان خراسان رضوی، استان تهران 1401/10/22 رجوع به آگهی
6085859 مزایده planning to allocate a part of its prilled urea product in spot form to interested reputable companies active in urea market. استان خراسان شمالی 1401/10/05 رجوع به آگهی
6085847 مزایده sell Granular Urea product استان تهران، استان خراسان شمالی 1401/10/05 رجوع به آگهی
6039761 مزایده sell Granular Urea product استان خراسان شمالی 1401/09/21 رجوع به آگهی
5902900 مزایده allocate a part of its Prilled Urea product in spot form to interested استان خراسان شمالی 1401/08/10 رجوع به آگهی
5866667 مزایده Uncoated Prilled Urea product in Bags استان خراسان رضوی 1401/08/05 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 3