مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش 4 قطعه زمین به مساحت های 217 و 191 و 180 و 304/64 مترمربع 1399/02/08 رجوع به آگهی
فروش 4 قطعه زمین به مساحت های 217 و 191 و 180 و 304/64 مترمربع 1399/02/01 رجوع به آگهی
فروش قطعاتی از زمینها 1398/01/24 رجوع به آگهی
فروش قطعاتی از زمینها 1398/01/24 رجوع به آگهی
فروش قطعاتی از زمینها 1398/01/18 رجوع به آگهی
فروش قطعاتی از زمینها:یک قطعه زمین به مساحت 190/10 مترمربع-یک قطعه زمین به مساحت 232 مترمربع و ... 1398/01/18 رجوع به آگهی
فروش یک قطعه زمین به مساحت 190.10 مترمربع از قطعات تفکیکی , یک قطعه زمین به مساحت 232 مترمربع از قطع... 1397/11/23 رجوع به آگهی
فروش یک قطعه زمین به مساحت 190.10 مترمربع از قطعات تفکیکی کوی 10 متری 1397/11/23 رجوع به آگهی
فروش قطعاتی از زمین ها 1397/11/15 رجوع به آگهی
فروش زمین 1397/10/18 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 2