کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8186224 مزایده یک قطعه زمین مسکونی استان تهران 1403/04/16 رجوع به آگهی
8164733 مزایده پروژه نیمه ساخت خود واقع در استان البرز، فردیس کرج، شهرک بنفشه با کاربری تجاری، مسکونی،خدماتی و زیربنای 18062/15 ناخالص بنای احداثی و 2321/5 متر مربع استان البرز 1403/04/10 رجوع به آگهی
8134594 مزایده فروش یکجا پروژه نیمه ساخت مسکونی با زیربنای 6741 متر مربع ناخالص و 1440 متر مربع عرصه جهت احداث 50 واحد مسکونی استان البرز 1403/04/03 رجوع به آگهی
8102427 مزایده فروش تعداد محدودی از املاک با کاربری مسکونی - تجاری استان البرز، استان تهران، استان هرمزگان ... 1403/03/26 رجوع به آگهی
8075474 مزایده فروش یک قطعه زمین با کاربری مسکونی به مساحت 1100 متر مربع استان تهران 1403/03/20 رجوع به آگهی
8049472 مزایده فروش پروژه نیمه ساخت با کاربری تجاری، مسکونی، خدماتی و زیربنای 18062/15 متر مربع ناخالص (بنای احداثی) و 2321/5 متر مربع عرصه بصورت یکجا استان البرز 1403/03/12 رجوع به آگهی
8017137 مزایده فروش تعداد محدودی از املاک با کاربری های مسکونی - تجاری استان البرز، استان تهران، استان هرمزگان ... 1403/03/05 رجوع به آگهی
7983539 مزایده فروش پروژه نیمه ساخت با کاربری مسکونی و زیربنای 6741 متر مربع ناخالص و 1440 م م عرصه جهت احداث 50 واحد مسکونی استان البرز 1403/02/29 رجوع به آگهی
7953105 مزایده فروش پروژه نیمه ساخت کاربری مسکونی و تجاری خدماتی استان تهران 1403/02/22 رجوع به آگهی
7925552 مزایده فروش تعداد محدودی از املاک با کاربری های مسکونی - تجاری استان البرز، استان تهران، استان هرمزگان ... 1403/02/17 رجوع به آگهی
7892755 مزایده فروش یک قطعه زمین کاربری مسکونی استان تهران 1403/02/08 رجوع به آگهی
7869149 مزایده پروژه نیمه ساخت با کاربری تجاری مسکونی خدماتی و زیربنای 18062/15 متر مربع ناخالص(بنای احداثی) و 2321/5 متر مربع عرصه بصورت یکجا استان البرز 1403/02/02 رجوع به آگهی
7835302 مزایده پروژه نیمه ساخت خودبا کاربری مسکونی و زیربنای 6741 متر مربع ناخالص گستان و 1440 متر مربع عرصه جهت احد 50 واحد مسکونی بصورت یکجا استان تهران 1403/01/26 رجوع به آگهی
7809397 مزایده فروش تعدادی املاک کاربری مسکونی - تجاری استان تهران 1403/01/18 رجوع به آگهی
7765934 مزایده فروش املاک مسکونی و تجاری با متراژهای متنوع استان تهران 1402/12/19 رجوع به آگهی
7737153 مزایده یک قطعه زمین با کاربری مسکونی به مساحت 1100 متر مربع استان تهران 1402/12/12 رجوع به آگهی
7684602 مزایده فروش املاک کاربری مسکونی و تجاری استان البرز، استان تهران، استان هرمزگان 1402/11/30 رجوع به آگهی
7654610 مزایده فروش ملک با کاربری تجاری مسکونی خدماتی و زیربنای 18062/15 متر مربع ناخالص (بنای احداثی) و 2321/5 متر مربع استان البرز، استان تهران 1402/11/23 رجوع به آگهی
7615674 مزایده پروژه نیمه ساخت با کاربری مسکونی و زیربنای 6741 متر مربع ناخالص و 1440 متر مربع عرصه جهت احداث 50 واحد مسکونی بصورت یکجا استان البرز، استان تهران 1402/11/14 رجوع به آگهی
7586499 مزایده فروش املاک کاربری مسکونی و تجاری استان البرز، استان تهران، استان هرمزگان 1402/11/07 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 6