مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری امتیاز بهره برداری از زمین های چمن مصنوعی _ واگذاری امتیاز بهره برداری از پارکینگ مکانیزه -... 1399/05/28 رجوع به آگهی
واگذاری امتیاز بهره برداری از زمین های چمن مصنوعی 1399/04/22 رجوع به آگهی
واگذاری امتیاز بهره برداری از استقرار و راه اندازی سیستم مکانیزه مدیریت توقفگاه موتور سیکلت 1399/04/10 رجوع به آگهی
واگذاری امتیاز بهره برداری محل تکثیر اوراق و بوفه - واگذاری امتیاز بهره برداری از پارکینگ مکانیزه 1399/03/19 رجوع به آگهی
امتیاز بهره برداری از پارکینگ طبقاتی بازار موبایل و امتیاز بهره برداری از پارکینگ زیر پل 1398/12/05 رجوع به آگهی
امتیاز بهره برداری از زمینهای چمن مصنوعی-امتیاز بهره برداری از پارکینگ زیر پل -واگذاری امتیاز بهره ب... 1398/11/30 رجوع به آگهی
امتیاز بهره برداری از زمینهای چمن مصنوعی-امتیاز بهره برداری از پارکینگ-واگذاری امتیاز بهره برداری از... 1398/10/30 رجوع به آگهی
واگذاری امتیاز بهره برداری از پارکینگ طبقاتی 1398/10/30 رجوع به آگهی
فروش اموال اسقاطی 1398/10/12 رجوع به آگهی
امتیاز بهره برداری از زمین های چمن مصنوعی - امتیاز بهره برداری از پارکینگ و بوفه - امتیاز بهره بردا... 1398/09/06 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 6