کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8190476 مزایده فروش املاک مسکونی/تجاری - بانک - خدماتی - کشاورزی - مزروعی - کارگاهی - صنعتی - فرهنگی - انباری استان گلستان، استان قزوین، استان تهران ... 1403/04/17 1403/04/31
8075562 مزایده فروش املاک با کاربری مسکونی - مزروعی - تجاری - مسکونی/تجاری - کشاورزی - اداری - صنعتی - کارگاهی - انباری استان البرز، استان خراسان جنوبی، استان گلستان ... 1403/03/20 1403/04/02
8023249 مزایده فروش املاک با کاربری مسکونی - تجاری - بانک - مسکونی/تجاری - خدماتی - کشاورزی - فرهنگی - صنعتی - مزروعی - انباری - رفاهی - اداری استان البرز، استان خراسان جنوبی، استان خراسان شمالی ... 1403/03/06 1403/03/19
8014608 مزایده فروش املاک با کاربری تجاری - مسکونی - اداری - بانک - مسکونی/تجاری - صنعتی استان البرز، استان گلستان، استان قزوین ... 1403/03/03 1403/03/02
7958263 مزایده فروش املاک با کاربری تجاری - مسکونی - اداری - بانک - مسکونی/تجاری - صنعتی استان البرز، استان گلستان، استان قزوین ... 1403/02/23 1403/03/02
7896223 مزایده فروش تعدادی املاک با کاربری های صنعتی / مزروعی / مسکونی / تجاری / اداری / سرقفلی / خدماتی استان گلستان، استان قزوین، استان قم ... 1403/02/09 رجوع به آگهی
7833369 مزایده فروش قطعات تجاری و مسکونی استان البرز، استان گلستان، استان قزوین ... 1403/01/26 1403/02/05
7730213 مزایده فروش املاک با کاربری تجاری- مسکونی - باغ - اداری- کشاورزی- مسکونی/تجاری- صنعتی- فاقد کاربری- مزروعی- استان البرز، استان گلستان، استان اردبیل ... 1402/12/09 1402/12/20
7673907 مزایده فروش املاک مشروحه کاربری بانک/ تجاری/ مسکونی / مزروعی / صنعتی / انباری استان تهران 1402/11/28 رجوع به آگهی
7516280 مزایده فروش املاک کاربری مسکونی - صنعتی - مزروعی - تجاری- اداری -سرقفلی- خدماتی استان تهران 1402/10/17 1402/10/27
7461901 مزایده فروش املاک کاربری مسکونی-تجاری/ مزروعی/ مسکونی/تجاری/کشاورزی/صنعتی/خدماتی شامل 124 مورد استان خراسان جنوبی، استان گلستان، استان قزوین ... 1402/10/03 1402/10/13
7417132 مزایده فروش املاک کاربری صنعتی/ مزروعی- مسکونی/تجاری/اداری/سرقفلی/خدماتی شامل 92مورد استان مرکزی، استان گیلان، استان مازندران ... 1402/09/18 1402/09/29
7365469 مزایده فروش املاک با کاربری مسکونی - مسکونی/تجاری - صنعتی - فاقد کاربری - تجاری استان مرکزی، استان گیلان، استان مازندران ... 1402/09/04 1402/09/15
7288568 مزایده فروش املاک کاربری مسکونی / تجاری / بانک / مسکونی -تجاری / مزروعی / اداری / کشاورزی / صنعتی / تجاری-اداری-مسکونی / انباری / باغ استان مرکزی، استان گیلان، استان مازندران ... 1402/08/20 1402/09/01
7242379 مزایده فروش املاک کاربری مسکونی / تجاری / اداری / سرقفلی / خدماتی استان مرکزی، استان گیلان، استان مازندران ... 1402/08/06 1402/08/17
7201777 مزایده فروش املاک شامل 9 مورد کاربری صنعتی/ مزروعی- کاربری مسکونی/تجاری/اداری/سرقفلی /خدماتی استان تهران، استان البرز 1402/07/24 1402/08/03
7116267 مزایده فروش املاک با کاربری های مسکونی - تجاری - بانک - مسکونی /تجاری - مزروعی - کشاورزی - صنعتی - تجاری/اداری/مسکونی - باغ - خدماتی استان مرکزی، استان گیلان، استان مازندران ... 1402/07/10 1402/07/23
7054084 مزایده فروش املاک شامل 99مورد کاربری صنعتی/ مزروعی ، مسکونی، تجاری، اداری ، سرقفلی ، خدماتی استان مرکزی، استان گیلان، استان مازندران ... 1402/06/27 1402/07/09
6921452 مزایده فروش املاک شامل 91 مورد کاربری صنعتی/ مزروعی ، مسکونی، تجاری، اداری ، سرقفلی ، خدماتی استان آذربایجان شرقی، استان خوزستان، استان فارس ... 1402/05/28 1402/06/08
6892388 مزایده فروش املاک کاربری مسکونی / تجاری / اداری / سرقفلی / خدماتی استان مرکزی، استان گیلان، استان مازندران ... 1402/05/19 1402/05/25
صفحه 1 از 12