مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده فروش املاک 1401/02/20 1401/02/28
مزایده فروش املاک 1401/02/18 1401/02/17
مزایده فروش املاک با کاربری مسکونی-مرغداری- تجاری- بانک و... 1401/02/06 1401/02/17
مزایده فروش املاک 1401/01/29 1401/01/29
مزایده فروش املاک 1401/01/25 1401/01/29
مزایده اصلاحیه آگهی مزایده 1400/12/16 رجوع به آگهی
مزایده فروش املاک 1400/12/10 1400/12/17
مزایده فروش املاک 1400/12/04 1400/12/03
مزایده فروش املاک 1400/11/24 1400/12/03
مزایده فروش املاک با کاربری مسکونی / تجاری / اداری / سرقفلی / خدماتی ... 1400/11/23 رجوع به آگهی
مزایده اصلاحیه 1400/11/20 رجوع به آگهی
مزایده فروش املاک 1400/11/17 1400/11/23
مزایده فروش املاک کاربری مسکونی / تجاری / اداری / سرقفلی / خدماتی ... 1400/11/16 رجوع به آگهی
مزایده فروش املاک مشروحه - کاربری مسکونی- تجاری- اداری- سرقفلی- خدماتی - کاربری صنعتی - متراژ عرصه 3200 متر مربع و اعیان 1656 مترمربع- - کاربری مسکونی - متراژ عرصه قدرالسهم اعیان 45/96 مترمربع - کار... 1400/11/16 1400/11/23
مزایده فروش املاک با کاربری صنعتی- مزروعی و کاربری مسکونی- تجاری- اداری- سرقفلی- خدماتی 1400/10/30 1400/11/09
مزایده فروش املاک 1400/10/27 1400/11/09
مزایده فروش املاک 1400/10/18 1400/10/25
مزایده فروش املاک مشروحه (کاربری: مسکونی ) 1400/10/13 رجوع به آگهی
مزایده فروش املاک 1400/09/29 رجوع به آگهی
مزایده فروش املاک 1400/09/01 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 10