کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8227733 مزایده واگذاری اجاره بهره برداری از تابلوها و فضاهای تبلیغاتی استان آذربایجان شرقی 1403/04/27 1403/05/03
8221162 مزایده اجاره مکان ها و بوفه ها --بوفه روبروی ساختمان اداری -بوفه روبروی جهانگردی -غذاخوری و کافی شاپ جنب عوارضی ورودی زیر پله -بوفه شیشه ای پارک اوتیسم استان آذربایجان شرقی 1403/04/24 1403/05/03
8219053 مزایده واگذاری اجاره مکان ها و بوفه ها استان آذربایجان شرقی 1403/04/23 1403/05/03
8136330 مزایده واگذاری اجاره مکان ها و بوفه ها استان آذربایجان شرقی 1403/04/03 1403/04/11
8073459 مزایده اجاره و بهره برداری از تابلوها و فضاهای تبلیغاتی استان آذربایجان شرقی 1403/03/19 1403/03/26
8041949 مزایده واگذاری املاک استان آذربایجان شرقی 1403/03/09 1403/03/19
7966504 مزایده اجاره پمپ آب استان آذربایجان شرقی 1403/02/24 1403/03/01
7917399 مزایده واگذاری استقرار سه دستگاه کالسکه با اسب و سوارکار فایطون سواری استان آذربایجان شرقی 1403/02/13 1403/02/20
7917343 مزایده استقرار سه دستگاه کالسکه با اسب و سوارکار فایطون سواری استان آذربایجان شرقی 1403/02/13 1403/02/20
7871934 مزایده اجاره مکان ها و بوفه ها استان آذربایجان شرقی 1403/02/02 رجوع به آگهی
7870353 مزایده اجاره مکانها و بوفه ها استان آذربایجان شرقی 1403/02/02 1403/02/10
7833993 مزایده اجاره پمپ آب استان آذربایجان شرقی 1403/01/26 1403/02/02
7666442 مزایده فروش ضایعات استان آذربایجان شرقی 1402/11/25 1402/12/02
7665862 مزایده اجاره مکان ها و بوفه ها استان آذربایجان شرقی 1402/11/25 1402/12/02
7565978 مزایده واگذاری املاک در اختیار استان آذربایجان شرقی 1402/10/30 1402/11/09
7520636 مزایده اجاره و بهره برداری از تابلو و فضاهای تبلیغاتی استان آذربایجان شرقی 1402/10/18 1402/10/26
7519493 مزایده اجاره مکان ها و بوفه ها استان آذربایجان شرقی 1402/10/18 1402/10/26
7519375 مزایده فروش بقایای خشکیده هرس درختان تنه و سرشاخه سطح شهر استان آذربایجان شرقی 1402/10/18 1402/10/26
7292548 مزایده فروش تنه و سرشاخه استان آذربایجان شرقی 1402/08/21 1402/08/28
7288054 مزایده فروش ماهیان استان آذربایجان شرقی 1402/08/20 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 5