کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
6127429 مزایده فروش شش دستگاه خودرو سال 1401 استان تهران 1401/10/19 1401/10/28
6120447 مزایده سواری سمند ال ایکس ای اف سون سفید مدل 91 - پژو پارس اتومات مدل 86 - پژو 405 مدل 86 رنگ بژ و... استان تهران 1401/10/17 رجوع به آگهی
6117707 مزایده فروش شش دستگاه خودرو سال 1401 استان تهران 1401/10/17 1401/10/28
5985383 مزایده فروش 23 دستگاه خودرو استان تهران 1401/09/06 1401/09/16
5984470 مزایده 23 دستگاه خودرو استان تهران 1401/09/05 رجوع به آگهی
5981682 مزایده فروش 23 دستگاه خودرو استان تهران 1401/09/05 1401/09/16
5916453 مزایده فروش ساختمان استان تهران 1401/08/15 1401/08/24
5913750 مزایده ساختمان استان تهران 1401/08/14 رجوع به آگهی
5912136 مزایده فروش ساختمان استان تهران 1401/08/14 رجوع به آگهی
5674237 مزایده فروش ساختمان استان تهران 1401/06/20 1401/06/30
5674229 مزایده فروش ساختمان استان تهران 1401/06/20 1401/06/30
5672234 مزایده ساختمان / نوع کاربری : مسکونی / سطح کل زمین : 204 / استان تهران 1401/06/19 رجوع به آگهی
5601550 مزایده فروش مجتمع ساختمانی / نوع کاربری : مسکونی استان تهران 1401/05/29 رجوع به آگهی
5601435 مزایده فروش ساختمان استان تهران 1401/05/29 رجوع به آگهی
5599660 مزایده فروش ساختمان استان تهران 1401/05/29 1401/06/01
5591970 مزایده فروش ساختمان استان تهران 1401/05/26 1401/06/01
4828592 مزایده فروش کاغذ باطله استان تهران 1400/11/15 1400/11/25
4247173 مزایده فروش آپارتمان استان تهران 1400/06/08 رجوع به آگهی
4245155 مزایده فروش یک دستگاه آپارتمان ( خانه سازمانی) شش واحدی استان تهران 1400/06/08 1400/06/08
4238479 مزایده فروش یک دستگاه آپارتمان 6 واحدی استان تهران 1400/06/04 1400/05/26
صفحه 1 از 3