کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8165234 مزایده فروش نهال های خرمای کشت بافتی مکشوفه استان تهران 1403/04/11 1403/04/16
7906238 مزایده قرارداد مشارکت در ایجاد مزرعه الگویی ترویجی زعفران استان تهران، استان خراسان رضوی 1403/02/11 رجوع به آگهی
7882994 مزایده اجاره بهره برداری موقت حدود 26هکتار از اراضی ایستگاه تحقیقات کشاورزی استان فارس 1403/02/05 رجوع به آگهی
7818662 مزایده قرارداد مشارکت در ایجاد مزرعه الگویی ترویجی زعفران استان خراسان رضوی 1403/01/20 1403/01/28
7817721 مزایده قرارداد مشارکت در ایجاد مزرعه الگویی ترویجی زعفران استان تهران، استان خراسان رضوی 1403/01/20 رجوع به آگهی
7816409 مزایده اجاره سه پهنه استخر پرورش ماهی 22/38 هکتار به همراه لایروبی 12 هکتار از آن استان تهران 1403/01/19 رجوع به آگهی
7804536 مزایده فروش 29 راس گاو هشتاین و براون سوئیس استان خراسان رضوی 1403/01/15 رجوع به آگهی
7792458 مزایده مزایده طرح سرمایه گذاری و مشارکت غیر مالکانه مرکز نوآوری و گردشگری گل و گیاهان زینتی خشکه داران - اجاره زمین استان مازندران 1402/12/29 رجوع به آگهی
7744702 مزایده کشت مشارکتی 28 هکتار چغندرقند استان کرمانشاه 1402/12/13 رجوع به آگهی
7724657 مزایده فروش 29 راس گاو هلشتاین و براون سوئیس استان خراسان رضوی 1402/12/08 1402/12/10
7691532 مزایده فروش 29 راس گاو هشتاین و براون سو ئیس استان خراسان رضوی 1402/12/01 رجوع به آگهی
7688529 مزایده اجاره ایستگاه استان تهران 1402/11/30 رجوع به آگهی
7678840 مزایده مشارکت در تولید،بازاریابی و فروش جوجه بوقلمون و بوقلمون گوشتی ایستگاه تحقیقات بوقلمون استان آذربایجان شرقی 1402/11/29 رجوع به آگهی
7671217 مزایده اجاره زمین جهت کشت بادام زمینی استان اردبیل 1402/11/26 رجوع به آگهی
7569433 مزایده اجاره ایستگاه استان تهران 1402/11/01 رجوع به آگهی
7538822 مزایده فروش محصول سر درختی خرما استان کرمان 1402/10/23 رجوع به آگهی
7510709 مزایده فروش ششدانگ عرصه و اعیان حدود 31 سهم مشاع از 163 سهم مشاع از 240 سهم یک قطعه ملک مزروعی به مساحت عرصه 7/431/950 متر مربع استان قم، استان تهران 1402/10/16 1402/10/19
7490994 مزایده اجاره ایستگاه استان تهران 1402/10/11 رجوع به آگهی
7479221 مزایده زمین کاربری اداری استان تهران 1402/10/07 رجوع به آگهی
7477937 مزایده فروش ششدانگ عرصه و اعیان زمین با بنای احداثی کاربری خدمات عمومی- اداری استان اصفهان 1402/10/06 1402/10/10
صفحه 1 از 7