کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8205165 مزایده واگذاری آموزشگاه احرار به صورت استیجاری استان تهران 1403/04/19 1403/04/20
7684133 مزایده اجاره سالن ورزشی استان تهران 1402/11/30 رجوع به آگهی
6944673 مزایده اجاره فضاهای کودکستان دبستان استان تهران 1402/06/02 رجوع به آگهی
6866406 مزایده اجاره دبستان استان تهران 1402/05/14 رجوع به آگهی
6840109 مزایده اجاره فضاهای آموزشی تجاری - اجاره مغازه جنوبی - سالن ورزشی - اجاره ساختمان مدرسه و.. استان تهران 1402/05/04 رجوع به آگهی
6500019 مزایده 6 ردیف اجاره فضاهای استیجاری مدیریت آموزش و پرورش استان تهران 1402/02/12 رجوع به آگهی
6393731 مزایده اجاره کانکس داخل حیاط اداره - اجاره فضای جنب سالن سعادت - اجاره فضای تجاری و.. استان تهران 1401/12/24 رجوع به آگهی
5735294 مزایده اجاره فضای جنب سالن ورزشی استان تهران 1401/07/09 رجوع به آگهی
5653452 مزایده اجاره فضای مازاد استان تهران 1401/06/13 رجوع به آگهی
5566149 مزایده اجاره مزایده فضاهای مازاد استان تهران 1401/05/18 رجوع به آگهی
4941146 مزایده اجاره سالن - مزایده مغازه خیاط اداره استان تهران 1400/12/10 رجوع به آگهی
4923829 مزایده واگذاری یک باب واحد تجاری و همچنین سالن ورزشی استان تهران 1400/12/05 رجوع به آگهی
4686456 مزایده فضای مازاد تجاری شامل مغازه استان تهران 1400/10/12 رجوع به آگهی
4622898 مزایده فضای مازاد (سالن) استان تهران 1400/09/23 رجوع به آگهی
4481051 مزایده فضای مازاد تجاری استان تهران 1400/08/18 رجوع به آگهی
4438014 مزایده اجاره تعدادی فضای مازاد با کاربری مرکز پیش دبستانی استان تهران 1400/08/07 رجوع به آگهی
4437144 مزایده فضاهای مازاد آموزشی استان تهران 1400/08/06 رجوع به آگهی
4376612 مزایده واگذاری به صورت اجاره یک باب ساختمان با کاربری مهدکودک استان تهران 1400/07/18 رجوع به آگهی
4246833 مزایده فضای مازاد تجاری استان تهران 1400/06/08 رجوع به آگهی
4182927 مزایده فضاهای تجاری استان تهران 1400/05/13 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 4