مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش یک قعه زمین با دو پلاک ثبتی با کاربری تجاری مساحت 496/95 مترمربع-- یک باب مغازه شماره 1 به مساح... 1398/08/20 رجوع به آگهی
فروش یک قطعه زمین و سه باب مغازه 1398/07/16 رجوع به آگهی
تامین مسکن گروه های کم درآمد در قالب مسکن حمایتی و مسکن اجتماعی, از طریق مزایده نسبت به انتخاب سازند... 1398/03/11 رجوع به آگهی
فروش واحدها 1397/09/10 رجوع به آگهی
فروش واحدهای مازاد مسکن مهر 1397/09/08 رجوع به آگهی
فروش تعدادی ماشین آلات سنگین و خودروی سواری 1396/12/10 رجوع به آگهی
فروش تعدادی ماشین آلات سنگین و خودروی سواری شامل کامیون کمپرسی و سواری پژو پارس و میتسوپیشی پاجرو و... 1396/12/07 رجوع به آگهی
فروش تعدادی ماشین آلات سنگین و نیمه سنگین عمرانی و خودرو سواری 1395/12/01 رجوع به آگهی
فروش تعدادی ماشین آلات سنگین و نیمه سنگین عمرانی و خودرو سواری 1395/11/28 رجوع به آگهی
فروش تعدادی ماشین آلات سنگین و نیمه سنگین عمرانی و خودرو سواری 1395/11/04 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 2