مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش اموال اسقاطی و مازاد بر نیاز 1399/06/23 1399/07/01
اجاره مزارع یونجه به منظور چرای دام (اجاره اراضی ) 1399/06/14 رجوع به آگهی
اجاره واحد تولیدی و اموزشی لبنی 1399/05/30 رجوع به آگهی
اجاره زمین جهت کشت سیب زمینی 1399/05/29 رجوع به آگهی
اجاره زمین جهت کشت زعفران 1399/05/29 رجوع به آگهی
اجاره زمین جهت کشت گندم دیم 1399/05/29 رجوع به آگهی
اجاره مزارع یونجه به منظور چرای دام 1399/05/29 رجوع به آگهی
اجاره زمین جهت کشت هویج بذری 1399/05/29 رجوع به آگهی
اجاره سالن گوسفندداری 1399/05/21 رجوع به آگهی
اجاره سالن های گوسفند داری 1399/05/06 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 3