مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده اجاره سالن پرورش جوجه شتر مرغ و مرغ به مساحت 300متر مربع 1401/02/08 رجوع به آگهی
مزایده فروش 104 قطعه غاز 1401/02/08 رجوع به آگهی
مزایده اجاره اراضی جهت تعلیف و مدیریت زراعی 1401/02/07 1401/02/07
مزایده فروش نهال پسته 1401/02/06 1401/02/07
مزایده فروش نهال پسته به تعداد 18000اصله نهال 1401/02/04 رجوع به آگهی
مزایده اجاره سالن پرورش بوقلمون 1401/01/30 رجوع به آگهی
مزایده اجاره اراضی قطعه به مساحت یک هکتار 1401/01/28 رجوع به آگهی
مزایده اجاره قطعه جهت کشت گوجه فرنگی به مساحت یک هکتار 1401/01/28 رجوع به آگهی
مزایده اجاره قطعه شماره 12 جهت کشت گوجه فرنگی به مساحت یک هکتار 1401/01/28 رجوع به آگهی
مزایده فروش 1000جوجه بوقلمون یا 2000 هزار تخم جوجه بوقلمون ایستگاه 1401/01/22 رجوع به آگهی
مزایده اجاره گلخانه شیشه ای به مساحت 150متر مربع 1401/01/21 رجوع به آگهی
مزایده اجاره واحد پرورش شتر مرغ به مساحت 4500متر مربع واتاقک و کانتینر 12 متری 1401/01/21 رجوع به آگهی
مزایده فروش نهال پسته به تعداد 18000اصله نهال 1401/01/17 رجوع به آگهی
مزایده فروش 2100جوجه بوقلمون یا 4200 تخم جوجه بوقلمون ایستگاه تاتار 1401/01/15 رجوع به آگهی
مزایده فروش نهال پسته به تعداد 18000اصله نهال. 1401/01/14 رجوع به آگهی
مزایده فروش 50کیلو گرم کشمش پاک نشده 1401/01/14 رجوع به آگهی
مزایده فروش 71/40 کیلو گرم کشمش پاک نشده 1401/01/14 رجوع به آگهی
مزایده اجاره سالن پرورش بوقلمون 1401/01/08 رجوع به آگهی
مزایده اجاره قطعه شماره 27 از اراضی ایستگاه ملکان جهت کشت گوجه فرنگی به مساحت یک هکتار 1400/12/22 رجوع به آگهی
مزایده اجاره قطعه از اراضی ایستگاه جهت کشت گوجه فرنگی به مساحت یک هکتار 1400/12/22 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 8