مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش تعدادی از املاک 1398/12/26 رجوع به آگهی
فروش تعدادی از املاک 1398/12/24 رجوع به آگهی
فروش تعدادی از املاک (ساختمان ) 1398/12/05 رجوع به آگهی
فروش ساختمان کاربری اداری مسکونی - ساختمان کاربری اداری 1398/12/03 رجوع به آگهی
فروش تعدادی از املاک (ساختمان) 1398/12/03 رجوع به آگهی
فروش تعدادی از املاک (تجاری ـ عمومی، فرهنگی) 1398/11/07 رجوع به آگهی
فروش تعدادی ساختمان 1398/11/07 رجوع به آگهی
ساختمان با کاربری اداری عرصه 1406/8 اعیان 660 مترمربع و ساختمان کاربری اداری مسکونی عرصه 1677 و اعیا... 1398/11/06 1398/11/24
- پلاک ثبتی 33/3687 - واحد تجاری کاربری تجاری- مساحت عرصه 17/22 مترمربع- مساحت اعیان 17/22 مترمربع -... 1398/11/05 رجوع به آگهی
فروش تعدادی ساختمان 1398/11/05 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 4