مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش تعداد 3 قطعه زمین مسکونی 1399/06/17 رجوع به آگهی
واگذاری ساختمان سابق کشتارگاه شهر به صورت اجاره جهت انباری 1399/02/20 رجوع به آگهی
واگذاری فروش تعداد سه قطعه زمین مسکونی حق السهم خود از اراضی تفکیکی به شماره قطعات 93 به مساحت 241 م... 1399/02/06 رجوع به آگهی
واگذاری ساختمان سابق کشتارگاه 1399/01/23 رجوع به آگهی
واگذاری تعداد 4 واحد مغازه 1399/01/23 رجوع به آگهی
واگذاری ساختمان سابق کشتارگاه 1398/12/24 رجوع به آگهی
واگذاری تعداد 4 واحد مغازه 1398/12/24 رجوع به آگهی
فروش تعداد سه قطعه زمین 1398/12/14 رجوع به آگهی
واگذاری تعداد پنج واحد مغازه به صورت اجاره ای 1398/11/26 رجوع به آگهی
واگذاری (فروش)تعداد یک قطعه زمین حق السهم خود-(قطعه شماره یک به مساحت 219/9 مترمربع ) 1398/06/10 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 5