مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش انواع سیم و کابل مسی و آلومینیومی و سایر اموال و تجهیزات اسقاط 1399/05/01 رجوع به آگهی
فروش سیم اسقاط 1398/07/17 1398/07/23
فروش اجناس اسقاط 1398/04/20 رجوع به آگهی
فروش سیم مسی اسقاط 1398/04/18 رجوع به آگهی
فروش اجناس نیروگاهی مستعمل و اسقاط، فروش سیم مسی اسقاط 1397/11/03 1397/11/06
فروش اجناس نیروگاهی مستعمل و اسقاط، فروش سیم مسی اسقاط 1397/10/30 1397/11/06
فروش اجناس نیرو گاهی مستعمل و اسقاط فروش سیم مسی اسقاط 1397/10/29 1397/11/13
فروش اجناس اسقاط, فروش سیم مسی اسقاط 1397/07/19 1397/07/23
فروش اجناس اسقاط, فروش سیم مسی اسقاط 1397/07/16 رجوع به آگهی
فروش اجناس اسقاط،فروش سیم مسی اسقاط 1397/07/15 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 6