مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده فروش خودروهای اسقاط 1401/01/28 1401/01/30
مزایده فروش خودروهای اسقاط 1401/01/26 رجوع به آگهی
مزایده فروش خودروهای اسقاط 1401/01/24 1401/01/30
مزایده فروش املاک 1400/12/10 رجوع به آگهی
مزایده فروش املاک 1400/12/05 رجوع به آگهی
مزایده فروش دو قطعه زمین مسکونی 1400/12/04 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری اجاره فضای تبلیغاتی 1400/12/01 1400/12/01
مزایده واگذاری اجاره فضای تبلیغاتی و... 1400/12/01 1400/12/01
مزایده واگذاری اجاره فضای تبلیغاتی 1400/11/27 1400/12/01
مزایده واگذاری اجاره فضای تبلیغاتی 1400/11/27 1400/12/01
مزایده اجاره 3 مورد فضای تبلیغاتی 1400/11/25 رجوع به آگهی
مزایده فروش املاک شهرداری ـ نوع ملک : زمین - متراژ 134 متر مربع 1400/11/06 1400/11/05
مزایده فروش املاک - زمین ملک - متراژ 134 متر مربع 1400/11/01 1400/11/15
مزایده زمین 1400/10/29 رجوع به آگهی
مزایده ساختمان های مسکونی 1399/09/02 رجوع به آگهی
مزایده فروش و اجاره یک ساله یک باب انباری 1399/09/01 1399/09/18
مزایده فروش و اجاره یک ساله یک باب انباری 1399/08/28 1399/09/18
مزایده فروش ۷ قطعه زمین و یکباب مغازه خود 1399/08/19 1399/09/02
مزایده ۷ قطعه زمین و یکباب مغازه 1399/08/18 1399/09/02
مزایده ۷ قطعه زمین و یکباب مغازه خود - مساحت 180/68 مترمربع - کاربری مسکونی و ... 1399/08/14 1399/09/02
صفحه 1 از 6