کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8183365 مزایده اجاره تعدادی از بیلبوردهای تبلیغاتی استان گیلان 1403/04/14 1403/04/14
8162346 مزایده اجاره تعدادی از بیلبوردهای تبلیغاتی استان هرمزگان 1403/04/10 1403/04/14
8160815 مزایده اجاره تعدادی از بیلبوردهای تبلیغاتی شهرداری استان گیلان 1403/04/10 1403/04/14
8160233 مزایده فروش املاک زمین مسکونی - زمین گردشگری پذیرایی - مسکونی (خانه باغ) استان مازندران 1403/04/10 1403/04/14
8157458 مزایده فروش 9 مورد املاک شامل: زمین مسکونی - زمین گردشگری پذیرایی - مسکونی (خانه باغ) استان مازندران 1403/04/09 1403/04/14
8156405 مزایده اجاره تعدادی از بیلبوردهای تبلیغاتی استان گیلان 1403/04/09 1403/04/14
8150421 مزایده فروش املاک شهرداری بندرانزلی استان گیلان 1403/04/06 1403/04/14
8146360 مزایده اجاره تعدادی از بیلبوردهای تبلیغاتی سطح شهر استان گیلان 1403/04/06 1403/04/14
8146358 مزایده اجاره تعدادی از بیلبوردهای تبلیغاتی سطح شهر استان گیلان 1403/04/06 1403/04/14
8146357 مزایده اجاره تعدادی از بیلبوردهای تبلیغاتی سطح شهر استان گیلان 1403/04/06 1403/04/14
8146356 مزایده اجاره تعدادی از بیلبوردهای تبلیغاتی سطح شهر استان گیلان 1403/04/06 1403/04/14
8146354 مزایده اجاره تعدادی از بیلبوردهای تبلیغاتی سطح شهر استان گیلان 1403/04/06 1403/04/14
8146353 مزایده فروش املاک شهرداری : زمین کاربری مال : مسکونی استان گیلان 1403/04/06 1403/04/14
8146352 مزایده فروش املاک شهرداری : زمین کاربری مال : مسکونی استان گیلان 1403/04/06 1403/04/14
8146350 مزایده فروش املاک شهرداری : زمین کاربری مال : مسکونی استان گیلان 1403/04/06 1403/04/14
8146341 مزایده فروش املاک شهرداری : زمین کاربری مال : مسکونی استان گیلان 1403/04/06 1403/04/14
8146340 مزایده فروش املاک شهرداری : زمین کاربری مال : مسکونی استان گیلان 1403/04/06 1403/04/14
8146338 مزایده فروش املاک شهرداری : زمین کاربری مال : مسکونی استان گیلان 1403/04/06 1403/04/14
8146335 مزایده فروش املاک شهرداری : زمین کاربری مال : مسکونی استان گیلان 1403/04/06 1403/04/14
8146333 مزایده فروش املاک شهرداری : زمین کاربری مال : مسکونی استان گیلان 1403/04/06 1403/04/14
صفحه 1 از 12