کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8195773 مزایده 15000 کیلوگرم ضایعات آهن استان اصفهان 1403/04/18 1403/05/06
8193345 مزایده 60بشکه روغن مستعمل - روغن مستعمل ایستگاه ندوشن استان اصفهان 1403/04/17 1403/05/06
8166729 مزایده لاستیک خودرو فرسوده در اندازهای مختلف - لاستیک خودرو استان اصفهان 1403/04/11 1403/04/24
8166725 مزایده 250عدد بشکه خالی - بشکه خالی روغن استان اصفهان 1403/04/11 1403/04/24
8166723 مزایده 1000کیلوگرم ضایعات آهن - آهن ضایعاتی استان اصفهان 1403/04/11 1403/04/24
8166722 مزایده 325عدد فیلتر مخروطی و 325 عدد فیلتراستوانه ایی مستعمل - فیلتر استوانه ایی استان اصفهان 1403/04/11 1403/04/24
8166721 مزایده 1660 عدد فیلتر مخروطی و استوانه ایی مستعمل - فیلتر هوای مستعمل استان اصفهان 1403/04/11 1403/04/24
8166720 مزایده 2000 کیلوگرم گالوانیزه - ضایعات گالوانیزه استان اصفهان 1403/04/11 1403/04/24
8166718 مزایده 120عدد فیلتر مخروطی و 120 عدد فیلتر استوانه ایی مستعمل - فیلتر استوانه ایی استان اصفهان 1403/04/11 1403/04/24
8166708 مزایده 1000کیلوگرم آلومینیوم - آلومینیوم ضایعات عملیاتی استان اصفهان 1403/04/11 1403/04/24
8166540 مزایده ضایعات پلاستیکی - ضایعات پلاستیکی استان اصفهان 1403/04/11 1403/04/24
8166509 مزایده 400 کیلوگرم ضایعات چوبی - ضایعات چوبی استان اصفهان 1403/04/11 1403/04/24
8166487 مزایده 1000کیلوگرم ضایعات چدن - ضایعات چدنی استان اصفهان 1403/04/11 1403/04/24
8023604 مزایده روغن مستعمل - روغن موتور مستعمل استان اصفهان 1403/03/06 رجوع به آگهی
8023600 مزایده 250 عدد بشکه خالی - بشکه خالی استان اصفهان 1403/03/06 رجوع به آگهی
8023599 مزایده 12 عدد بشکه خالی و 36 عدد بشکه روغن مستعمل استان اصفهان 1403/03/06 رجوع به آگهی
8023591 مزایده 150 عدد بشکه خالی و 25 عدد بشکه روغن مستعمل - بشکه خالی استان اصفهان 1403/03/06 رجوع به آگهی
7462941 مزایده فروش 464 متر کابل برق اسقاطی در اقطار مختلف استان اصفهان 1402/10/03 رجوع به آگهی
6882764 مزایده کپسولهای آتش نشانی اسقاطی استان اصفهان 1402/05/17 رجوع به آگهی
6757996 مزایده حراج یک دستگاه بیل مکانیکی دماگ دمونتاژ شده استان اصفهان 1402/04/13 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 4