کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7157253 مزایده اجاره غرفه ها استان لرستان 1402/07/15 رجوع به آگهی
7114828 مزایده اجاره غرفه های شهرداری مستقر در میدان تره بار استان لرستان 1402/07/10 رجوع به آگهی
7026088 مزایده برون سپاری اجاره کشتارگاه شهرداری استان لرستان 1402/06/18 رجوع به آگهی
7026083 مزایده اجاره کانکس های سطح شهر استان لرستان 1402/06/18 رجوع به آگهی
7025916 مزایده اجاره غرفه ها استان لرستان 1402/06/18 رجوع به آگهی
7025899 مزایده اجاره غرفه های بازارچه کوثر شامل : نانوایی - میوه فروشی - قصابی - قلم زنی - آژانس استان لرستان 1402/06/18 رجوع به آگهی
7025726 مزایده تجدید مزایده اخذ عوارض ورودی به میدان تره بار اصلی شهر استان لرستان 1402/06/18 رجوع به آگهی
7025718 مزایده اجاره مغازه استان لرستان 1402/06/18 رجوع به آگهی
7025711 مزایده اجاره غرفه استان لرستان 1402/06/18 رجوع به آگهی
6919921 مزایده اجاره بازارچه استان لرستان 1402/05/26 رجوع به آگهی
6919875 مزایده اجاره محل های نگهداری دام سبک استان لرستان 1402/05/26 رجوع به آگهی
6905703 مزایده اجاره کشتارگاه استان لرستان 1402/05/23 رجوع به آگهی
6905564 مزایده اخذ عوارض ورودی به میدان تره بار اصلی شهر استان لرستان 1402/05/23 رجوع به آگهی
6905563 مزایده اجاره مغازه ها استان لرستان 1402/05/23 رجوع به آگهی
6905556 مزایده اجاره کانکس های سطح شهر استان لرستان 1402/05/23 رجوع به آگهی
6905551 مزایده اجاره غرفه های بازارچه استان لرستان 1402/05/23 رجوع به آگهی
6828429 مزایده 4 ردیف اجاره کانکس استان لرستان 1402/05/01 رجوع به آگهی
6828428 مزایده اجاره غرفه های بازارچه استان لرستان 1402/05/01 رجوع به آگهی
6826097 مزایده اجاره غرفه های بازارچه استان لرستان 1402/05/01 رجوع به آگهی
6812976 مزایده 40 ردیف مزایده شامل : اجاره محل های نگهداری دام سبک استان لرستان 1402/04/27 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 5