مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری طبقه اول ساختمان تجاری مسکونی 1399/06/10 رجوع به آگهی
واگذاری طبقه اول ساختمان تجاری مسکونی با کاربری هتل آپارتمان 1399/06/03 رجوع به آگهی
واگذاری طبقه اول ساختمان تجاری مسکونی با کاربری هتل آپارتمان با کاربری مطب و دفتر کار و همچنین مغازه 1399/05/14 رجوع به آگهی
اجاره یک باب مغازه 1399/05/12 رجوع به آگهی
واگذاری طبقه اول ساختمان تجاری مسکونی و همچنین مغازه شماره 9 1399/05/07 رجوع به آگهی
اجاره یکباب مغازه 1399/05/05 رجوع به آگهی
اجاره دو قطعه زمین به مساحت ۱۲۰۰ مترمربع و ۳۰۰ مترمربع 1399/04/29 رجوع به آگهی
فروش 9 قطعه زمین مسکونی - کاربری مسکونی مساحت 360 مترمربع - کاربری مسکونی مساحت 318 مترمربع و... 1399/04/23 رجوع به آگهی
فروش 12 قطعه زمین مسکونی - کاربری مسکونی مساحت 317 مترمربع - کاربری مسکونی مساحت 318 مترمربع و... 1399/04/23 رجوع به آگهی
قطعه زمینی به مساحت ۱۲۰۰ مترمربع- قطعه زمینی به مساحت ۳۰۰ مترمربع 1399/04/23 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 16