مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده فروش 6 قطعه زمین مسکونی: - کاربری: مسکونی ـ مساحت (مترمربع): 450/30 - و ... شرح کامل در اصل آگهی 1401/02/25 رجوع به آگهی
مزایده فروش 6 قطعه زمین مسکونی 1401/02/19 رجوع به آگهی
مزایده اجاره قهوه سرای 1401/01/27 رجوع به آگهی
مزایده اجاره قهوه سرای بوستان 1401/01/21 رجوع به آگهی
مزایده اجاره غرفه 1401/01/21 رجوع به آگهی
مزایده اجاره غرفه 1401/01/14 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری قطعه زمینی به مساحت ۱۵ مترمربع در بوستان- مغازه - قهوه سرا- کافی شاپ 1400/12/10 رجوع به آگهی
مزایده فروش زمین ـ یک قطعه زمین تجاری - مسکونی ـ مساحت 695/64 مترمربع 1400/12/08 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری قطعه زمینی به مساحت ۱۵ مترمربع در بوستان- مغازه - قهوه سرا- کافی شاپ و ... 1400/12/03 رجوع به آگهی
مزایده فروش یک قطعه زمین مسکونی به مساحت 400/38 مترمربع 1400/12/02 رجوع به آگهی
مزایده فروش 1 قطعه زمین تجاری -مسکونی با مساحت 695/64 مترمربع 1400/12/02 رجوع به آگهی
مزایده فروش یک قطعه زمین مسکونی از تفکیکی - کاربری مسکونی- مساحت 436/84 مترمربع 1400/11/27 رجوع به آگهی
مزایده فروش یک قطعه زمین مسکونی 1400/11/27 رجوع به آگهی
مزایده فروش یک قطعه زمین مسکونی 1400/11/19 رجوع به آگهی
مزایده فروش 5 قطعه زمین مسکونی 1400/11/06 رجوع به آگهی
مزایده فروش یک قطعه زمین مسکونی از تفکیکی 1400/11/04 رجوع به آگهی
مزایده فروش یک قطعه زمین مسکونی از تفکیکی 1400/10/29 رجوع به آگهی
مزایده فروش 5 قطعه زمین مسکونی 1400/10/29 رجوع به آگهی
مزایده فروش یک قطعه زمین مسکونی 1400/10/12 رجوع به آگهی
مزایده فروش یک قطعه زمین مسکونی 1400/10/09 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 11