کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
6156514 مزایده فروش تعداد 75 دستگاه معاونت آماد و پشتیبانی خودرو، 69 دستگاه موتورسیکلت و مقادیری اقلام فرسوده استان گلستان 1401/10/28 1401/11/08
4784472 مزایده تعداد ۱۶۰ دستگاه خودرو و تعداد ۴ دستگاه موتورسیکلت استان تهران 1400/11/07 رجوع به آگهی
4704551 مزایده فروش مقادیری اقلام فرسوده آمادی استان اصفهان 1400/10/19 رجوع به آگهی
4680441 مزایده فروش تعداد 56 دستگاه خودرو، تعداد 33 دستگاه موتورسیکلت و مقادیری اقلام فرسوده استان کرمانشاه 1400/10/10 رجوع به آگهی
4657632 مزایده فروش خودرو، تعداد 78 دستگاه موتورسیکلت و مقادیری اقلام فرسوده استان تهران 1400/10/02 رجوع به آگهی
4607314 مزایده فروش تعداد ۵۰دستگاه خودرو، تعداد ۱۲ دستگاه موتورسیکلت و مقادیری اقلام فرسوده فرماندهی انتظامی استان خوزستان 1400/09/18 رجوع به آگهی
4569868 مزایده فروش تعداد ۶۴ دستگاه خودرو، تعداد ۶ دستگاه موتورسیکلت و مقادیری اقلام فرسوده استان هرمزگان 1400/09/11 رجوع به آگهی
4528780 مزایده ۱۱۳دستگاه خودرو ، تعداد ۵۰ دستگاه موتورسیکلت و مقادیری اقلام فرسوده استان سیستان و بلوچستان 1400/09/04 رجوع به آگهی
4514911 مزایده تعداد 79 دستگاه خودرو -تعداد 32 دستگاه موتور سیکلت و مقادیری اقلام فرسوده استان خراسان رضوی 1400/08/30 رجوع به آگهی
4509430 مزایده فروش تعداد ۱۰۲ دستگاه خودرو و تعداد۱۴۴ دستگاه موتورسیکلت و مقادیری اقلام فرسوده استان تهران 1400/08/28 رجوع به آگهی
4496798 مزایده فروش خودرو، موتورسیکلت و مقادیری اقلام فرسوده استان بوشهر 1400/08/24 رجوع به آگهی
4488361 مزایده فروش دستگاه خودرو، دستگاه موتور سیکلت و مقادیری اقلام فرسوده استان بوشهر 1400/08/20 رجوع به آگهی
4456261 مزایده فروش تعداد ۵۳ دستگاه خودرو و تعداد ۱۶ دستگاه موتور سیکلت و مقادیری اقلام فرسوده استان فارس 1400/08/13 رجوع به آگهی
4456164 مزایده فروش خودرو و موتور سیکلت و مقادیری اقلام فرسوده استان اصفهان 1400/08/13 رجوع به آگهی
4436499 مزایده فروش تعداد ۲۵ دستگاه خودرو ، تعداد ۲۳ دستگاه موتورسیکلت و مقادیری اقلام فرسوده فرماندهی انتظامی استان یزد 1400/08/06 رجوع به آگهی
4410723 مزایده فروش تعداد ۴۳ دستگاه خودرو و تعداد ۲۹ دستگاه موتور سیکلت و مقادیری اقلام فرسوده استان لرستان 1400/07/29 رجوع به آگهی
4398746 مزایده فروش تعداد ۴۶ دستگاه خودرو- تعداد ۲۸ دستگاه موتورسیکلت و مقادیری اقلام فرسوده استان گیلان 1400/07/25 رجوع به آگهی
4377024 مزایده فروش تعداد ۱۰۱ دستگاه خودرو، تعداد ۱۳۲ دستگاه موتورسیکلت و مقادیری اقلام فرسوده استان تهران 1400/07/18 رجوع به آگهی
4342706 مزایده فروش تعداد 68 دستگاه خودرو و تعداد 49 دستگاه موتورسیکلت و مقادیری اقلام فرسوده فرماندهی انتظامی گلستان استان گلستان 1400/07/01 رجوع به آگهی
4338214 مزایده فروش تعداد 68 دستگاه خودرو و تعداد 49 دستگاه موتور سیکلت و مقادیری اقلام فرسوده استان گلستان 1400/06/30 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 3