مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده اجاره پیش دبستانی ضمیمه دبستان 1401/01/08 رجوع به آگهی
مزایده مرکز پیش دبستانی 1400/12/25 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری زیرزمین 1400/12/24 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری زیرزمین 1400/12/24 رجوع به آگهی
مزایده اجاره مرکز پیش دبستانی 1400/12/24 رجوع به آگهی
مزایده اجاره مرکز پیش دبستانی 1400/12/24 رجوع به آگهی
مزایده زیرزمین 1400/12/21 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری مراکز پیش دبستانی مستقر در مدارس دولتی 1400/12/10 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری رستوران داخل اداره آموزش و پرورش 1400/12/10 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری مراکز پیش دبستانی مستقر در مدارس دولتی 1400/12/10 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری رستوران 1400/12/10 رجوع به آگهی
مزایده اجاره رستوران 1400/12/08 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری زیرزمین 1400/12/08 رجوع به آگهی
مزایده اجاره مرکز پیش دبستانی 1400/12/05 رجوع به آگهی
مزایده اجاره مغازه کامپیوتر ضلع شمالی 1400/08/12 رجوع به آگهی
مزایده پیش دبستان 1400/08/11 رجوع به آگهی
مزایده پیش دبستانی 1400/08/08 رجوع به آگهی
مزایده پیش دبستانی 1400/08/08 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری پیش دبستانی 1400/08/08 رجوع به آگهی
مزایده مغازه کامپیوتر 1400/07/25 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 8