مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده اجاره خدمات تفکیک زباله از مبدأ 1401/02/22 رجوع به آگهی
مزایده اجاره 5 واحد غرفه تجاری 1401/02/22 رجوع به آگهی
مزایده اجاره خدمات تفکیک زباله از مبدأ در سطح شهر و تفکیک و دفن زباله های عادی در محل دفن زباله شهر ـ اجاره 5 واحد غرفه های تجاری 1401/02/21 1401/02/24
مزایده فروش یک عدد سیم کارت دائمی همراه اول 1401/02/06 1401/02/08
مزایده یک عدد سیم کارت دائمی همراه اول 1401/02/06 رجوع به آگهی
مزایده اجاره 5 واحد غرفه تجاری 1401/01/28 رجوع به آگهی
مزایده اجاره خدمات تفکیک زباله از مبدأ در سطح شهر و تفکیک و دفن زباله های عادی در محل دفن زباله شهر 1401/01/25 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری خدمات تفکیک زباله از مبدا در سطح شهر و تفکیک و دفن زباله های عادی محل دفن زباله 1401/01/24 1401/01/28
مزایده اجاره 3 واحد غرفه تجاری 1401/01/21 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری 3 واحد تجاری 1401/01/21 1401/01/24
مزایده اجاره عرصه پارک به مساحت 300 مترمربع 1401/01/16 رجوع به آگهی
مزایده اجاره 8 واحد غرفه تجاری 1401/01/16 رجوع به آگهی
مزایده اجاره محوطه ورزشی زمین چمن مصنوعی 1401/01/16 رجوع به آگهی
مزایده اجاره عرصه پارک - اجاره زمین چمن ورزشی - اجاره 8 واحد غرفه تجاری 1401/01/16 1401/01/20
مزایده واگذاری عرصه پاک شهدا 1400/12/08 1400/12/09
مزایده اجاره عرصه پارک 1400/12/08 رجوع به آگهی
مزایده اجاره پارکینگ 1400/12/01 رجوع به آگهی
مزایده اجاره 8 واحد غرفه تجاری 1400/12/01 رجوع به آگهی
مزایده - اجاره 8 واحد تجاری - اجاره پارکینگ 1400/11/30 1400/12/03
مزایده واگذاری ۶ واحد غرفه های تجاری 1400/11/25 1400/11/27
صفحه 1 از 7