مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش حدود 7100 تن زغالسنگ کک شو و 1100 تن زغالسنگ حرارتی 1394/03/26 1394/03/31
فروش حدود 7100 تن زغالسنگ کک شو و 1100 تن زغالسنگ حرارتی 1394/02/17 1394/02/21
فروش حدود 7100 تن زغالسنگ کک شو و 1100 تن زغالسنگ حرارتی 1394/02/14 1394/02/21
فروش 7000 تن ذغالسنگ کک شو و 1100 تن ذغالسنگ حرارتی 1393/05/12 1393/05/15
فروش 7000 تن ذغالسنگ کک شو و 1100 تن ذغالسنگ حرارتی 1393/05/11 1393/05/15
فروش 7000 تن ذغالسنگ کک شو و 1100 تن ذغالسنگ حرارتی 1393/04/26 رجوع به آگهی
فروش 7000 تن ذغالسنگ کک شو و 1100 تن ذغالسنگ حرارتی 1393/04/21 1393/04/24
فروش 7000 تن ذغالسنگ کک 1393/04/18 1393/04/24
مقدار حدود 10000 تن زغالسنگ کک شوو 1300 تن زغالسنگ حرارتی 1392/03/06 1392/03/12
فروش مقدار 10000 تن زغال سنگ کک 1392/02/12 1392/02/18
صفحه 1 از 3