کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7905973 مزایده اجاره منافع 86 باب واحد تجاری در ایستگاه های شرکت بهره برداری استان خراسان رضوی 1403/02/11 1403/02/26
7784814 مزایده اجاره منافع 87 باب واحد تجاری در ایستگاه ها استان خراسان رضوی 1402/12/26 1403/01/20
7554929 مزایده فروش اقلام ضایعاتی استان خراسان رضوی 1402/10/27 1402/11/14
7169555 مزایده اجاره منافع غرفه شماره 21202 واقع در ایستگاه استان خراسان رضوی 1402/07/18 1402/08/02
7169286 مزایده اجاره منافع شماره 20201 استان خراسان رضوی 1402/07/18 1402/08/02
7168871 مزایده اجاره منافع غرفه استان خراسان رضوی 1402/07/18 1402/08/02
7168865 مزایده اجاره منافع شماره 20505 استان خراسان رضوی 1402/07/18 1402/08/02
7168852 مزایده اجاره منافع غرفه شماره 21203 استان خراسان رضوی 1402/07/18 1402/08/02
7168736 مزایده اجاره منافع غرفه استان خراسان رضوی 1402/07/18 1402/08/02
7111471 مزایده اجاره منافع غرفه شماره 20502 استان خراسان رضوی 1402/07/09 1402/07/26
7111468 مزایده اجاره منافع غرفه شماره 20401 واقع در ایستگاه استان خراسان رضوی 1402/07/09 1402/07/26
7052340 مزایده 244 اجاره یک باب واحد تجاری در ایستگاه کوثر استان خراسان رضوی 1402/06/27 1402/07/13
7009696 مزایده اجاره منافع غرفه استان خراسان رضوی 1402/06/14 1402/06/26
7009163 مزایده اجاره منافع سالن غذا خوری ساختمان اداری استان خراسان رضوی 1402/06/14 1402/06/26
7009161 مزایده اجاره منافع غرفه استان خراسان رضوی 1402/06/14 1402/06/26
7009159 مزایده اجاره منافع غرفه استان خراسان رضوی 1402/06/14 1402/06/26
7009158 مزایده اجاره منافع غرفه استان خراسان رضوی 1402/06/14 رجوع به آگهی
7009154 مزایده اجاره منافع غرفه استان خراسان رضوی 1402/06/14 رجوع به آگهی
7009153 مزایده اجاره منافع غرفه استان خراسان رضوی 1402/06/14 1402/06/26
7009149 مزایده اجاره منافع غرفه شماره 20401 استان خراسان رضوی 1402/06/14 1402/06/26
صفحه 1 از 4