کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8166236 مزایده اجاره سالن تجاری فروشگاه استان تهران 1403/04/11 رجوع به آگهی
8155472 مزایده اجاره سالن تجاری فروشگاه رازی استان تهران 1403/04/09 رجوع به آگهی
7823173 مزایده فروش اموال اسقاطی در حکم مصرفی موجود در انبار منطقه استان تهران 1403/01/21 رجوع به آگهی
7819100 مزایده فروش لوازم اداری و تحریر استان تهران 1403/01/20 1403/01/25
7814440 مزایده فروش اموال اسقاطی در حکم مصرفی موجود در انبار استان تهران 1403/01/19 رجوع به آگهی
7604573 مزایده اموال اسقاطی در حکم مصرفی موجود در انبار منطقه استان تهران 1402/11/10 رجوع به آگهی
7603432 مزایده فروش اموال اسقاطی استان تهران 1402/11/10 رجوع به آگهی
7597545 مزایده اموال اسقاطی در حکم مصرفی موجود در انبار استان تهران 1402/11/09 رجوع به آگهی
7362916 مزایده اجاره سالن حضرت زینب استان تهران 1402/09/02 رجوع به آگهی
7289313 مزایده اجاره مغازه استان تهران 1402/08/20 رجوع به آگهی
7289305 مزایده اجاره مغازه استان تهران 1402/08/20 رجوع به آگهی
7288537 مزایده اجاره مغازه استان تهران 1402/08/20 1402/08/20
7287993 مزایده اجاره مغازه شماره 2 با کاربری تجاری استان تهران 1402/08/20 1402/08/20
7283773 مزایده اجاره مغازه با کاربری تجاری استان تهران 1402/08/17 رجوع به آگهی
7283771 مزایده اجاره مغازه با کاربری تجاری استان تهران 1402/08/17 1402/08/20
7240628 مزایده اجاره سالن استان تهران 1402/08/06 رجوع به آگهی
7237295 مزایده اجاره یک سالن از فضاهای مازاد استان تهران 1402/08/04 رجوع به آگهی
6984271 مزایده واگذاری تعداد 3 مرکز پیش دبستانی خود استان تهران 1402/06/11 رجوع به آگهی
6978642 مزایده اجاره پیش دبستانی استان تهران 1402/06/08 رجوع به آگهی
6977391 مزایده اجاره تعداد 3 مرکز پیش دبستانی استان تهران 1402/06/08 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 12