مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری حق بهره برداری از زمین، اعیانی و تاسیسات یک باب واحد صنعتی آماده با کاربری سلولزی 1398/12/06 1398/12/19
ماشین آلات خط تولید نوع کاربری:سلولزی (تولید کارتن و مقوا)-قطعات مستعمل و مستهلک 1398/11/02 رجوع به آگهی
فروش ماشین آلات خط تولید یک واحد صنعتی با کاربری سلولزی جهت تولید کارتن و مقوا 1398/11/02 رجوع به آگهی
فروش قطعات مستعمل و مستهلک 1398/11/02 رجوع به آگهی
کارخانه کاربری صنعتی عرصه 2034.80 1398/09/24 1398/10/17
نوع مال زمین ـ کاربری صنعتی 1398/09/24 رجوع به آگهی
فروش قطعات مستعمل و مستهلک 1398/09/24 رجوع به آگهی
ماشین آلات خط تولید واحد سلولزی 1398/09/24 رجوع به آگهی
واحد کارگاهی با کاربری شیمیایی(از جمله خوشه کفش)-عرصه و اعیانی با کاربری سلولزی -ماشین آلات خط تولید... 1398/09/23 رجوع به آگهی
واگذاری حق بهره برداری از زمین، اعیانی و تاسیسات اراضی کارگاهی و حق بهره برداری از زمین، اعیان و تاس... 1398/07/01 1398/07/20
صفحه 1 از 3