کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8081644 مزایده فروش تعداد محدودی از واحدهای تجاری و اداری شامل 12 مورد استان البرز، استان تهران 1403/03/21 1403/03/30
8077275 مزایده فروش تعدادی واحدهای تجاری استان تهران 1403/03/20 1403/03/30
8023368 مزایده فروش حق ملکیت تعداد محدودی از واحد های تجاری استان تهران 1403/03/06 رجوع به آگهی
8018110 مزایده فروش 12 ردیف املاک (تجاری و اداری) خود شامل: - کاربری تجاری به مساحت 27.88 مترمربع - کاربری اداری به مساحت 118.70 مترمربع - کاربری اداری به مساحت 66.88 مترمربع - و ... استان تهران 1403/03/05 1403/03/30
7689547 مزایده فروش یک دستگاه خودروی سواری پژو پرشیا سفید رنگ مدل 1395 استان تهران 1402/12/01 1402/12/12
7630356 مزایده فروش تعداد محدودی از واحدهای مسکونی استان تهران 1402/11/15 1402/11/24
7604977 مزایده فروش 9 عنوان املاک تجاری استان تهران 1402/11/10 1402/11/25
7602618 مزایده فروش تعداد محدودی از واحدهای مسکونی شامل 15 مورد استان تهران 1402/11/10 رجوع به آگهی
7602129 مزایده فروش تعداد محدودی از واحدهای مسکونی استان تهران 1402/11/10 1402/11/25
7541329 مزایده فروش 8 ردیف از واحدهای مسکونی شامل: 4 ردیف که هر کدام به مساحت 140 مترمربع و 4 ردیف که هر کدام به مساحت 134 مترمربع استان تهران 1402/10/24 1402/10/27
7508731 مزایده فروش تعدادی محدودی از واحدهای مسکونی استان تهران 1402/10/16 1402/10/27
7344296 مزایده فروش تعداد محدودی از واحدهای تجاری و اداری شامل 14 مورد استان تهران، استان البرز 1402/08/27 1402/09/04
7306807 مزایده واحد مسکونی فوق دارای دو واحد پارکینگ و یک باب انباری مساحت تقریبی 192/12 (متر مربع) استان تهران 1402/08/24 1402/09/04
7301224 مزایده فروش تعداد محدودی از واحدهای تجاری و اداری استان تهران، استان البرز 1402/08/23 1402/09/04
7282551 مزایده فروش تعدادی محدودی از واحدهای مسکونی استان تهران 1402/08/17 1402/09/04
7281578 مزایده واحد مسکونی فوق دارای دو واحد پارکینگ و یک باب انباری استان تهران 1402/08/17 رجوع به آگهی
7224443 مزایده فروش تعدادی محدودی از واحدهای مسکونی استان تهران 1402/08/02 1402/08/06
7217991 مزایده فروش تعداد محدودی از واحدهای اداری و تجاری خود استان تهران، استان البرز 1402/07/30 1402/08/06
6916208 مزایده واگذای قدرالسهم در پروژه کاربری مسکونی - مساحت 360/71 مترمربع - مساحت تقریبی زیربنای مفید کل 1.044 مترمربع استان تهران 1402/05/25 1402/05/31
6887512 مزایده واگذاری پروژه های مسکونی با کاربری مسکونی به مساحت 360/71 و مساحت تقریبی 1/044 مترمربع استان تهران 1402/05/18 1402/05/31
صفحه 1 از 3