کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8138840 مزایده احیای نُه بنای تاریخی استان گلستان، استان یزد، استان زنجان ... 1403/04/03 1403/04/05
8107013 مزایده واگذاری حق بهره برداری مدت معین کاروانسرای تی تی استان گیلان 1403/03/26 1403/04/02
8106924 مزایده واگذاری 9 مجموعه تاریخی به صورت قرارداد سرمایه گذاری در مرمت، احیا، نگهداری و واگذاری حق استفاده و بهره برداری مدت معین استان گلستان، استان تهران، استان یزد ... 1403/03/26 1403/04/02
8103651 مزایده واگذاری حق بهره برداری مجموعه تاریخی اجاره : خدمات مدت ماه مورد اجاره : 360 استان آذربایجان شرقی 1403/03/26 1403/04/02
8103468 مزایده واگذاری حق بهره برداری مدت معین کاروانسرای جانانلو آذربایجان شرقی استان آذربایجان شرقی 1403/03/26 1403/04/02
8103464 مزایده حق واگذاری مدت معین مجموعه تاریخی حمام سالار در راستای مرمت، احیا و بهره برداری مناسب استان زنجان 1403/03/26 1403/04/02
8103435 مزایده واگذاری حق بهره برداری کاخ خوش ییلاق آزاد شهر استان گلستان 1403/03/26 1403/04/02
8103421 مزایده حق واگذاری مدت معین مجموعه تاریخی خانه فاطمی گرگان در راستای مرمت، احیا و بهره برداری مناسب استان گلستان 1403/03/26 1403/04/02
8103399 مزایده واگذاری حق بهره برداری مدت معین خانه های فهادان یزد استان یزد 1403/03/26 1403/04/02
8103368 مزایده واگذاری حق بهره برداری خانه شادمان یزد استان یزد 1403/03/26 1403/04/02
8103364 مزایده واگذاری حق بهره برداری مدت معین خانه شهریاری یزد استان یزد 1403/03/26 1403/04/02
7903875 مزایده واگذاری 15 مجموعه تاریخی استان گلستان، استان قزوین، استان اردبیل ... 1403/02/10 1403/02/17
7902554 مزایده واگذاری اجاره حق بهره برداری مدت معین خانه استان گلستان 1403/02/10 رجوع به آگهی
7902553 مزایده واگذاری حق بهره برداری مدت معین بنای تاریخی استان گلستان، استان تهران 1403/02/10 رجوع به آگهی
7902522 مزایده واگذاری حق بهره برداری مدت معین استان تهران 1403/02/10 رجوع به آگهی
7902519 مزایده اجاره واگذاری حق بهره برداری بنای تاریخی استان تهران 1403/02/10 رجوع به آگهی
7902517 مزایده واگذاری حق بهره برداری مدت معین کاروانسرا استان گیلان 1403/02/10 رجوع به آگهی
7902515 مزایده واگذاری اجاره حق بهره برداری مدت معین خانه قریشی آمل استان تهران 1403/02/10 رجوع به آگهی
7902512 مزایده واگذاری حق بهره برداری بنای تاریخی استان اصفهان 1403/02/10 رجوع به آگهی
7902511 مزایده واگذاری حق بهره برداری مدت معین بنای تاریخی خانه به صورت اجاره استان قزوین 1403/02/10 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 9