مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده واگذاری بهره برداری از کارخانه پردازش سایت 1401/01/24 رجوع به آگهی
مزایده فروش 13 باب مغازه تجاری و .... 1401/01/06 رجوع به آگهی
مزایده فروش 26 قطعه زمین با کاربری تجاری 1401/01/06 رجوع به آگهی
مزایده فروش 37 قطعه زمین با کاربری تجاری – صنعتی و .... 1401/01/06 رجوع به آگهی
مزایده فروش 13 باب مغازه تجاری 1400/12/28 1401/01/09
مزایده فروش - زمین تجاری به مساحت 48/11 متر مربع - زمین تجاری به مساحت 275/31 متر مربع - و ... شرح کامل در اصل آگهی 1400/12/26 رجوع به آگهی
مزایده فروش 26 باب مغازه تجاری 1400/12/26 رجوع به آگهی
مزایده فروش 26 باب مغازه تجاری 1400/12/25 1401/01/08
مزایده زمین با کاربری تجاری 1400/12/25 رجوع به آگهی
مزایده فروش 26 باب مغازه تجاری 1400/12/24 1401/01/08
مزایده فروش 37 باب مغازه تجاری - صنعتی 1400/12/24 1401/01/07
مزایده واگذاری بهره برداری از کارخانه پردازش 1400/12/24 رجوع به آگهی
مزایده فروش 20 قطعه زمین با کاربری تجاری 1400/12/23 1401/01/06
مزایده فروش عرصه و اعیان پلاک ثبتی به مساحت 492/80 متر مربع 1400/12/22 1400/12/28
مزایده غرف بازارچه 1400/12/11 1400/12/21
مزایده بهره برداری از پارکینگ 1400/11/14 1400/11/23
مزایده واگذاری اجاره تعدادی از غرف بازارچه 1400/08/18 رجوع به آگهی
مزایده برگزاری مزایده واحد شماره اول / دوم / سوم/ چهارم و ـ نوع کاربری: مسکونی 1400/06/24 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری غرف بازارچه 1400/05/12 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری امتیاز یک باب غرفه 1400/04/10 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 7