مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری کارخانه های آسفالت و سنگ شکن 1399/07/01 رجوع به آگهی
اجاره کارخانه اسفالت 1399/06/25 1399/06/29
فروش یک قطعه زمین به مساحت 150 مترمربع 1399/06/25 رجوع به آگهی
فروش یک قطعه زمین به مساحت 150 مترمربع 1399/06/19 رجوع به آگهی
واگذاری کارخانه های آسفالت و سنگ شکن 1399/06/16 رجوع به آگهی
واگذاری کارخانه های آسفالت و سنگ شکن 1399/06/10 رجوع به آگهی
زمین 1399/02/01 رجوع به آگهی
فروش 3 قطعه زمین - مساحت 242/10 مترمربع - مساحت 180 مترمربع - مساحت 283/90 مترمربع 1399/02/01 رجوع به آگهی
فروش 3 قطعه زمین 1399/01/23 رجوع به آگهی
فروش 3 قطعه زمین 1398/12/26 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 8