کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8213421 مزایده اجاره فضای مراکز پیش دبستانی اداره آموزش و پرورش ناحیه یک (پارت اول) استان قزوین 1403/04/21 1403/04/27
8213413 مزایده اجاره فضای مراکز پیش دبستانی استان قزوین 1403/04/21 1403/04/27
8147788 مزایده اجاره واحد تجاری شماره (1) رشادت استان قزوین 1403/04/06 1403/04/11
8147725 مزایده اجاره واحد تجاری شماره (2) رشادت استان قزوین 1403/04/06 1403/04/11
8147706 مزایده اجاره واحد تجاری استان قزوین 1403/04/06 1403/04/11
8147657 مزایده اجاره واحد تجاری شماره (5) رشادت استان قزوین 1403/04/06 1403/04/11
8147652 مزایده اجاره واحد تجاری استان قزوین 1403/04/06 1403/04/11
8147641 مزایده اجاره واحد تجاری شماره (6) رشادت استان قزوین 1403/04/06 1403/04/11
8147601 مزایده اجاره واحد تجاری شماره (8) رشادت استان قزوین 1403/04/06 1403/04/11
8147598 مزایده اجاره واحد تجاری شماره (7) رشادت استان قزوین 1403/04/06 1403/04/11
8094519 مزایده واگذاری کودکستان های غیر دولتی شهرستان استان قزوین 1403/03/23 1403/03/24
8092391 مزایده تخریب و ضایعات حاصل از تخریب مدرسه استان قزوین 1403/03/23 رجوع به آگهی
8070293 مزایده اجاره فضا های مازاد برای مرکز پیش دبستانی استان قزوین 1403/03/19 1403/03/20
8049994 مزایده محصول گیلاس استان قزوین 1403/03/12 رجوع به آگهی
8038798 مزایده فروش خودروهای دولتی اداره کل آموزش و پرورش استان قزوین 1403/03/08 1403/03/20
8038797 مزایده فروش خودروهای دولتی اداره کل آموزش و پرورش 1403 استان قزوین 1403/03/08 1403/03/20
8038793 مزایده فروش خودروهای دولتی اداره کل آموزش و پرورش 1403 استان قزوین 1403/03/08 1403/03/20
8037799 مزایده فروش خودروهای دولتی اداره کل آموزش و پرورش استان قزوین 1403/03/08 1403/03/20
8037788 مزایده فروش خودروهای دولتی اداره کل آموزش و پرورش 1403 - پژو 405 پلاک 15 الف 328 ایران 79 استان قزوین 1403/03/08 1403/03/20
7982810 مزایده فروش ضایعات آهنی و غیره - آهن آلات استان قزوین 1403/02/29 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 8