مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری املاک 1399/06/12 1399/06/19
تعداد سه عدد مغازه تجاری 1399/05/29 رجوع به آگهی
یک باب ساختمان مسکونی به مساحت تقریبی عرصه 236/35 مترمربع و... 1399/05/12 1399/05/14
مغازه تجاری - ساختمان اداری مسکونی 1399/05/08 رجوع به آگهی
واگذاری یک باب ساختمان مسکونی به مساحت تقریبی عرصه 236/35 مترمربع و... 1399/05/07 1399/05/14
یک باب ساختمان مسکونی با عرصه 236/35 و ... 1399/05/07 رجوع به آگهی
فروش یک فرعی از سیزده اصلی ساختمان مسکونی عرصه 236/35 اعیان 198 1399/05/06 رجوع به آگهی
واگذاری مجتمع آبدرمانی 1398/10/08 رجوع به آگهی
اجاره مجتمع آب درمانی 1398/10/04 رجوع به آگهی
واگذاری مجتمع آبدرمانی 1398/10/04 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 8