کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7195168 مزایده کارگاه تخصصی ساخت قطعات صنعتی با مساحت 300 متر مربع شامل دستگاههای تراش cnc مدل TC20hs ) و منوال و دستگاههای فرز cnc مدل VMC850 و منوال خود استان اصفهان 1402/07/23 رجوع به آگهی
7194857 مزایده کارگاه تخصصی ساخت قطعات صنعتی با مساحت 300 متر مربع استان اصفهان 1402/07/23 رجوع به آگهی
6686669 مزایده واگذاری کارگاه تخصصی ساخت قطعات صنعتی استان اصفهان 1402/03/29 رجوع به آگهی
6489589 مزایده تعداد 2 واحد آپارتمان مسکونی استان اصفهان 1402/02/10 1402/02/18
5675641 مزایده واگذاری رستوران آزاد - غرفه انتشارات استان اصفهان 1401/06/20 رجوع به آگهی
5674410 مزایده واگذاری رستوران آزاد زیتون - غرفه انتشارات استان اصفهان 1401/06/20 رجوع به آگهی
4868897 مزایده ساختمان آموزشی داخل شهر استان مرکزی 1400/11/21 رجوع به آگهی
4864374 مزایده واگذاری ساختمان آموزشی داخل شهر استان مرکزی 1400/11/20 رجوع به آگهی
4736984 مزایده واگذاری کارگاه تخصصی ساخت قطعات صنعتی با مساحت ۳۰۰ مترمربع شامل دستگاه های تراش ) cncمدل TC۲۰hs) و منوال و دستگاه های فرز cnc (مدل VMC۸۵۰) و منوال خود استان اصفهان 1400/10/29 رجوع به آگهی
2531095 مزایده واگذاری غرفه های انتشارات استان اصفهان 1398/10/24 رجوع به آگهی
2176282 مزایده واگذاری مکان های رستوارن ـ بوفه دانشجویی استان اصفهان 1398/06/04 رجوع به آگهی
2128972 مزایده واگذاری رستوران آزاد، بوفه دانشجویی استان اصفهان 1398/05/05 رجوع به آگهی
1786315 مزایده واگذاری فروش یک دستگاه میدی باس (یاتونگ) استان اصفهان 1397/11/27 رجوع به آگهی
1786269 مزایده فروش یک دستگاه میدی باس (یاتونگ) استان اصفهان 1397/11/27 رجوع به آگهی
1632847 مزایده واگذاری غرفه های انتشارات استان اصفهان 1397/08/23 رجوع به آگهی
1496479 مزایده واگذاری مکان (رستوران دانشجویی جهت تهیه، طبخ و توزیع غذا) استان اصفهان 1397/05/21 رجوع به آگهی
1496444 مزایده واگذاری رستوران دانشجویی جهت تهیه، طبخ و توزیع غذا استان اصفهان 1397/05/21 رجوع به آگهی
1454463 مزایده واگذاری مکان های (رستوران دانشجویی جهت تهیه ، طبخ و توزیع غذا، غرفه انتشارات، بوفه دانشجویی (سیب) ، پارکینگ دانشجویی) استان اصفهان 1397/04/17 رجوع به آگهی
1243487 مزایده اجاره غرفه جنب بانک جهت فروش کتاب و فروش 4 دستگاه موتور سیکلت استان اصفهان 1396/09/07 رجوع به آگهی
1191187 مزایده واگذاری غرفه انتشارات و رستوران دانشجویی جهت تهیه طبخ و توزیع غذا استان اصفهان 1396/05/31 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 3