کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8093154 مزایده براده (پلیسه) حاصل از تراش قطعات فولادی حدوداً 250 تن آماده تحویل استان تهران، استان آذربایجان شرقی 1403/03/23 1403/03/29
8055577 مزایده فروش ضایعات براده (سفاله) استان تهران، استان آذربایجان شرقی 1403/03/13 رجوع به آگهی
7945102 مزایده فروش ضایعات براده (سفاله) استان تهران، استان آذربایجان شرقی 1403/02/19 رجوع به آگهی
7869177 مزایده فروش براده (پلیسه) حاصل از تراش قطعات فولادی حدود 150 تن استان تهران، استان آذربایجان شرقی 1403/02/02 1403/02/09
7814316 مزایده فروش براده (پلیسه) حاصل از تراش قطعات فولادی استان تهران، استان آذربایجان شرقی 1403/01/19 رجوع به آگهی
7689899 مزایده فروش ضایعات براده (سفاله) استان تهران، استان آذربایجان شرقی 1402/12/01 1402/12/05
7585267 مزایده فروش انواع تیغچه TPMR160308235مازاد استان تهران، استان آذربایجان شرقی 1402/11/04 1402/11/08
7581660 مزایده فروش ضایعات براده (سفاله) استان تهران، استان آذربایجان شرقی 1402/11/04 رجوع به آگهی
7480026 مزایده فروش ضایعات براده (سفاله) قطعات فولادی استان تهران، استان آذربایجان شرقی 1402/10/07 رجوع به آگهی
7479872 مزایده فروش تیغچه (اینسرت سوخته) ضایعاتی استان تهران، استان آذربایجان شرقی 1402/10/07 1402/10/10
7412160 مزایده فروش ضایعات براده (سفاله) استان آذربایجان شرقی، استان تهران 1402/09/16 1402/09/19
7411984 مزایده ضایعات آهن آلات ، پلاستیک ، کارتن حدود 5 تن استان آذربایجان شرقی 1402/09/16 1402/09/19
7286965 مزایده فروش ضایعات براده (سفاله) استان آذربایجان شرقی 1402/08/18 1402/08/21
7217638 مزایده فروش ضایعات براده (سفاله) استان آذربایجان شرقی، استان تهران 1402/07/30 1402/08/01
7044195 مزایده فروش ضایعات قطعات فولادی استان آذربایجان شرقی، استان تهران 1402/06/22 1402/06/27
7044194 مزایده فروش ضایعات براده (سفاله) استان آذربایجان شرقی، استان تهران 1402/06/22 1402/06/27
6923442 مزایده براده (پلیسه) حاصل از تراش قطعات فولادی حدوداً 100 تن استان آذربایجان شرقی، استان تهران 1402/05/28 1402/05/30
6740287 مزایده فروش تیغچه اینسرت سوخته ضایعاتی استان آذربایجان شرقی، استان اصفهان 1402/04/10 1402/04/11
6740271 مزایده براده (پلیسه) حاصل از تراش قطعات فولادی حدودا 300 تن ، آماده تحویل استان آذربایجان شرقی، استان تهران 1402/04/10 رجوع به آگهی
6691853 مزایده فروش ضایعات براده (سفاله) استان آذربایجان شرقی، استان تهران 1402/03/30 1402/04/04
صفحه 1 از 5