مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش یک دستگاه خودرو وانت مزدا دوکابین 2000 مدل 1388 رنگ نقره ای 1399/04/16 1399/04/15
فروش یک دستگاه خودرو وانت مزدا دوکابین 2000 مدل 1388 رنگ نقره ای 1399/04/09 1399/04/15
یک دستگاه خودرو وانت مزدا دو کابین 2000 مدل 1388 رنگ نقره ای دارای یکسال بیمه کامل شخص ثالث و بدنه و... 1399/03/26 رجوع به آگهی
یک باب آپارتمان مسکونی 1399/03/18 رجوع به آگهی
فروش یک قطعه زمین با کاربری تجاری 1399/03/13 رجوع به آگهی
یک باب آپارتمان مسکونی-به متراژ 95/82 مترمربع با کاربری آپارتمان مسکونی 1399/03/01 رجوع به آگهی
فروش یک قطعه زمین - متراژ 62/5 مترمربع - کاربری مسکونی 1399/03/01 رجوع به آگهی
فروش یک قطعه زمین مسکونی 1398/11/16 رجوع به آگهی
فروش دو قطعه زمین با کاربری مسکونی و تجاری 1398/09/30 رجوع به آگهی
فروش دو قطعه زمین کاربری تجاری - مسکونی 1398/09/19 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 5